تبیان، دستیار زندگی
قسمتی از صفحه فروشگاه اینترنتی را در زیر می بینید. روند خرید یکی از محصولات (دایره المعارف فرهنگی) نمایش داده شده است....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه در فروشگاه اینترنتی بازاریابی کنیم؟

قسمتی از صفحه فروشگاه اینترنتی را در زیر می بینید. روند خرید یکی از محصولات (دایره المعارف فرهنگی) نمایش داده شده است.

چگونه در فروشگاه اینترنتی بازاریابی کنیم؟

روی محصول مورد نظر کلیک می کنید و وارد صفحه محصولات مرتبط با آن عنوان می شوید.

چگونه در فروشگاه اینترنتی بازاریابی کنیم؟

محصول مورد نظر را از طریق گزینه خرید انتخاب می کنید و صفحه زیر نمایش داده می شود. با توجه به توضیح مربوطه می توانید از طریق امتیاز و یا پرداخت مبلغ اقدام کنید.

چگونه در فروشگاه اینترنتی بازاریابی کنیم؟

بازگشت