تبیان، دستیار زندگی
سیر نزولی نرخ تورم ادامه دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ادامه سیر نزولی نرخ تورم
نمودار

به دنبال سیاست‌های انقباضی پولی و مالی بانک‌ها و دولت، نرخ تورم در آستانه ورود به زیر مرز بیست درصد قرار گرفته است.

بنابراین گزارش، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین 88 نسبت به 12 ماهه منتهی به فروردین 87، 24.5 درصد بوده است. این نرخ برای اردیبهشت 23.6 درصد، برای خرداد 22.5 درصد، برای تیر 21.5 درصد و برای مرداد 20.2 درصد بوده است.

به نظر می‌رسد کاهش نرخ تورم عمدتا به دلیل سیاست‌های شدیدا انقباضی سیستم بانکی و نیز سیاست مالی انقباضی دولت در تخصیص بودجه اعتبارات جاری و عمرانی باشد.

انقباض شدید پولی و مالی هرچند به رکود وارداتی جهانی دامن می‌زند و این مساله را تشدید می‌کند، اما به طور طبیعی کاهش نرخ تورم را درپی دارد

در پنج ماهه اول امسال، 81 درصد از بودجه اعتبارات هزینه‌ای (جاری) پنج ماهه اول، تخصیص داده شده  است. این رقم برای اعتباران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) 59 درصد بوده است. به این ترتیب نزدیک به یک پنجم از اعتبارات جاری و دو پنجم از اعتبارات عمرانی تخصیص داده نشده است که در نیمه دوم سال تخصیص داده خواهد شد.

بنابراین گزارش، از آنجاییکه فعالیت‌های عمرانی کشور معمولا در نیمه اول سال شتاب بیشتری دارد، به نظر می‌رسد اقدام دولت در عدم تخصیص این اعتبارات چندان مناسب نبوده است.

انقباض شدید پولی و مالی هرچند به رکود وارداتی جهانی دامن می‌زند و این مساله را تشدید می‌کند، اما به طور طبیعی کاهش نرخ تورم را درپی دارد.

منبع: سایت الف

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور