تبیان، دستیار زندگی
اوه خدای من! مگر می شود روی مریخ دایناسور پیدا کرد! آیا این تصویر نشان دهنده ی سایه ی یک دایناسور روی مریخ است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دایناسور در مریخ!!؟

دایناسور در مریخ!!؟

اوه خدای من! مگر می شود روی مریخ دایناسور پیدا کرد! آیا این تصویر نشان دهنده ی سایه ی یک دایناسور روی مریخ است؟ نه! خیالتان راحت باشد! این فقط سایه ی دوربین مریخ پیمای «فرصت» است که روی یک تکه شهابسنگ با قیافه ی عجیب در روی سطح مریخ افتاده است.

خدا را شکر این تصویر را هنوز شایعه سازهایی که دنبال هیاهوهای بی مربوط می گردند، ندیده اند! کسانی که مثلا فکر می کردند یکی از تصاویری که از سطح مریخ گرفته شده است، نشان دهنده ی تصوری از چهره ی انسان است!

منبع:

www.universetoday.com

ترجمه و تنظیم برای تبیان:

ا.م.گمینی