تبیان، دستیار زندگی
شمار مسلمانان شهر میلان ایتالیا از 30 سال پیش تاكنون 20 برابر افزایش یافته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسلمانان میلان 20 برابر شدند

مسلمانان ایتالیا

شمار مسلمانان شهر میلان ایتالیا از 30 سال پیش تاكنون 20 برابر افزایش یافته است.

واحد مركزی خبر به نقل از پایگاه اینترنتی ایتالیایی زبان نوتیتزیه الیچه گزارش داد، براساس آمار شهرداری میلان، تعداد مسلمانان این شهر به حدود هفتاد هزار نفر می رسد.

ریكاردو دكوراتو معاون شهردار میلان طی سخنانی گفت: در سال 1979 جمعیت میلان یك میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار نفر بود كه سه هزار و سیصد و نود هزار نفر از آنها مسلمان بودند كه اغلب آنها را مسلمانان ایرانی با هفتصد و هشتاد و هشت نفر، مسلمانان مصری با هفتصد و شش نفر و مسلمانان اتیوپی با پانصد و شصت و هفت نفر تشكیل می دادند اما امروز بیشترین گروه مسلمانان با بیست و پنج هزار و سیصد و دوازده نفر به مصری ها، هفت هزار و هشتاد و دو نفر به مراكشی ها و چهار هزار و نهصد و شصت نفر به آلبانیایی ها تعلق دارد ضمن آنكه جمعیت شهر به یك میلیون و سیصد و پنج هزار نفر كاهش یافته است.

دكوراتو در ادامه تصریح كرد از سی سال پیش تاكنون شمار مسلمانان میلان بیست برابر افزایش یافته و از دو دهم درصد افراد ساكن این شهر به پنج ممیز دو دهم رسیده است.

تهیه و تنظیم برای تبیان: سعید آقازاده