تبیان، دستیار زندگی
محققان آلمانی معتقدند که رباتهایی که در سطح های مختلف قادر به راه رفتن باشند برای درمان و بهبود آسیبهای ستون فقرات کمک زیادی به دانشمندان خواهند کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رباتها جای موش های آزمایشگاهی را گرفتند

محققان آلمانی معتقدند که رباتهایی که در سطح های مختلف قادر به راه رفتن باشند برای درمان و بهبود آسیبهای ستون فقرات کمک زیادی به دانشمندان خواهند کرد.

mouse, موش

به گزارش بخش خبر iritn ، آنها معتقدند که رباتهای سابق که اندازه ای در حد یک فوت داشتند تنها در روی سطح صاف قادر به حرکت به سمت جلو بودند و در مقابله با سطح های شیب دار واژگون می شدند.

محققان معتقدند با قرار دادن یک چشم مادون قرمز در هر ربات آنها می توانند قدم های خود را در راه تنظیم کنند و از روی سطح های شیب دار نیز بالا بروند.

این رباتها در حدود 3-4 قدم در ثانیه برمی دارند که برای انسان در حدود 1.5-2.5 قدم می باشد.

که می توان به روش آزمون و خطا آن را منظم تر نمود.

یکی از دانشمندانی که تحقیقات خود را در مجله Computational Biology منتشر کرده است ،پردازش این رباتها را با نحوه ایی که کودک راه رفتن را می آموزد مقایسه می کند.

کلیدی که در مغز این رباتها وجود دارد چشم های مادون قرمزی هستنند که به مدارهای مرکزی آنها متصلند و به رباتها این اختیار را می دهند که جهت قدمهای خودش را آنطور که نیازدارد تنظیم کند.

دانشمندان قصد دارند که از این رباتها برای درمان بیماری های مغزی در آینده استفاده کنند.

تنظیم برای تبیان: سیدخاموشی