تبیان، دستیار زندگی
فریدن فضلی با دو گلی که درون دروازه شاهین بوشهر جای داد مجموع گلهای زده خود در لیگ را به 85 رساند تا .........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فضلی رکورد دار فوتبال ایران

فریدون فضلی مهاجم تیم فوتبال صبای قم

فریدون فضلى با 2 گلى كه درون دروازه شاهین بوشهر جاى داد مجموع گلهاى زده خود در لیگ را به 85 رساند تا از این حیث با عبور از ركورد 84 گل بزیك ركورددار جدید فوتبال ایران لقب بگیرد.

فضلى كه گلزنى در لیگ را از 22 سالگى و با نساجى آغاز كرده بود بیكباره 8 سال از سطح اول فوتبال محو شد اما در 30 سالگى و از فصل 80 با تراكتورسازى به سطح اول فوتبال بازگشت و پس از آن با 2 گل براى تراكتورسازى ، 22 گل براى ابومسلم، 30 گل براى استقلال اهواز، 30 گل براى صبا و احتساب آن یك گل براى نساجى تاكنون 85 گل در سطح اول فوتبال كشور به ثمر رسانده تا از این حیث ركورددار جدید فوتبال ایران محسوب شود.

جالب اینكه فضلى 84 گل از این 85 گل را در لیگ برتر به ثمر رسانده و از این حیث نیز ركورددار محسوب مى شود. گفتنى است تاكنون ادموند بزیك با 84 گل زده ركورددار سطح اول فوتبال كشور محسوب مى شد.

در رقابتهاى لیگ برتر نزدیكترین تعقیب كننده فضلى رضا عنایتى محسوب مى شود.

تنظیم برای تبیان: رضا سیگاری