تبیان، دستیار زندگی
وضعیت مزاج انسان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخلاط چهار گانه

بدن

همان طور که بدن انسان از عناصر چهار گانه ساخته شده است، چهار نوع  خلط به نام اخلاط اربعه در بدن هر شخصی وجود دارد. اخلاط اربعه عبارتند از صفرا، خون، بلغم و سودا.

این اخلاط در بدن افراد باید به حالت تعادل باشند، در غیر این صورت، هر کدام از آن ها که غلبه نمایند، مشخص کننده نوع مزاج غالب در آن فرد است، به عنوان مثال، اگر در فردی بلغم غلبه یابد، او را بلغمی مزاج می نامند هم چنان که اگر در شخصی سودا غلبه نماید، او را سوداوی مزاج می گویند.

از کتاب پانزده روز تا سلامتی/ جمشید خدادادی

برای خرید کتاب پانزده روز تا سلامتی کلیک کنید.

تنظیم: حاج محمد علی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.