تبیان، دستیار زندگی
به مناسبت سال جهانی نجوم در بخش نجوم سایت تبیان هر هفته قسمتی تحت عنوان «فقط حدس بزن» قرار می گرفت که با استقبال گسترده کاربران روبرو شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لطفا 15حدس بزنید!!

به مناسبت سال جهانی نجوم در بخش نجوم سایت تبیان هر هفته قسمتی تحت عنوان «فقط حدس بزن» قرار می گرفت که با استقبال گسترده کاربران روبرو شد. در این بخش قسمت کوچکی از دو تصویر( که اغلب از اعماق فضای بیرون از جو زمین گرفته شده بودند) قرار می گرفت و از مخاطب پرسیده می شد: " به نظر شما این عکس قسمتی از چه مکانی یا بخشی از چه چیزی است؟" اگرچه اغلب حدس ها در ابتدا نادرست زده می شد اما کم کم با دیدن اجرام سماوی و آشنایی پیدا کردن با آن ها، افراد بیشتری  توانستند حدس های خود را به واقعیت نزدیک سازند. البته همان طور که در هر مطلب عنوان می شد هدف این بخش درست حدس زدن تصاویر توسط کاربران نبود بلکه قصد داشت تا مخاطب را با زیباییهای آسمان شب و قدرت بی انتهای الهی آشنا سازد.

در این قسمت قصد داریم تا همه «فقط حدس بزن» ها را برای کاربرانی که نتوانستند از آنها استفاده کنند قرار دهیم تا آنها هم دانش تصویری خود را آزمایش کنند.

فقط حدس بزن

فقط حدس بزن شماره 1

فقط حدس بزن شماره 2

فقط حدس بزن شماره 3

فقط حدس بزن

فقط حدس بزن شماره 4

فقط حدس بزن شماره 5

فقط حدس بزن شماره 6

فقط حدس بزن

فقط حدس بزن شماره 7

فقط حدس بزن شماره 8

فقط حدس بزن شماره 9

فقط حدس بزن

فقط حدس بزن شماره 10

فقط حدس بزن شماره 11

فقط حدس بزن شماره 12

فقط حدس بزن

فقط حدس بزن شماره 13

فقط حدس بزن شماره 14

فقط حدس بزن شماره 15

تنظیم برای تبیان:

ا.م.گمینی