• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1388/09/14
  • تاريخ :

ترسیم هذلولی

ترسیم هذلولی

توضیح:

در شکل زیر می توان با حرکت دادن نقاط سبز در اندازه ی a و c  تغییر ایجاد کرد.

فعالیت:

نقطه ی P و 'P را جا به جا کرده و ببینید.

1. از اثر حرکت P، چه منحنی به وجود می آید؟

2. خطوط بنفش و سبز، چه چیزی را نشان می دهند؟

3. تمامی نقاطی که P از آن ها می گذرد، چه ویژگی دارند؟

مجدداً نقطه ی P را جا به جا کنید.

4. هذلولی را به صورت مکان هندسی تعریف کنید.

 

 دریافت پاسخ

 

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName