تبیان، دستیار زندگی
«کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی و اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می شناسند»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اقتصاد،کار،کودک
اقتصاد،کار،کودک

«کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی و اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می شناسند»

ماده 32 پیمان نامه جهانی حقوق کودکان

سالهاست که دوازدهم ژوئن (برابر با 22 خرداد ماه) از سوی سازمان ملل به نام روز جهانی پیکار با استثمار کودکان نام گرفته است. این اقدام نمادین نشان دهنده تلاش سازمان های بین المللی و بشردوستانه در حمایت از محرومین افراد جامعه بشری است که به اشکال مختلف مورد بهره کشی قرار می گیرند، کودکانی که قربانی مناسبات تبعیض آمیز جوامع بشری هستند.

متأسفانه علیرغم تمامی تلاش های بشری برای زدودن این رفتارهای غیرانسانی، آمارهای جهانی هم چنان از شیوع این پدیده به ویژه در کشورهای فقیر، بحران زده و در حال توسعه حکایت می کنند،چنانکه بررسی های آماری نشان می دهد «در حال حاضر در جهان 253 میلیون کودک مشغول فعالیت اقتصادی هستند، از 246 میلیون کودک کارگر، 175 میلیون کودک در اشکال مختلف کار اجباری، خطرناک و استثماری به کار گماشته می شوند از آن میان 4/8 میلیون کودک به بردگی گرفته می شوند و بررسی های دیگر نیز حاکی از وجود 135 میلیون کودک خیابانی در جهان است» (فصلنامه رفاه اجتماعی، ش 18، ص 213-208)

براساس تازه ترین آمار منتشر شده توسط سازمان های بین المللی «در حدود 200 میلیون دختر و پسر بین 5 تا 14 ساله مشغول به کار هستند» (اعتماد 23/6/88) به عنوان نمونه، تنها در کشور هند «براساس آمار رسمی 13 میلیون کارگر خردسال وجود دارد که برای کارهای سنگین و طاقت فرسا ، ساعتی 14 سنت یعنی ماهیانه حداکثر 10 یورو دستمزد دریافت می کنند» (اعتماد 26/3/88)

بهره کشی از کودکان در اشکال مختلف کار اجباری، بردگی، انواع کارهای سخت و زیان آور، کار خانگی بدون مزد، مشاغل سیاه و کاذب، قاچاق کودکان، هم چنان رویاهای بشر را در ساختن جهان آینده عاری از تبعیض، فقر و خشونت در آغاز هزاره سوم بر می آشوبد هم اکنون در مقیاس جهانی نابرابری سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها، بی ثباتی سیاسی، جنگ، مهاجرت های اجباری و آوارگی، بیسوادی، فقر مزمن ، موجبات استمرار بهره کشی از کودکان را فراهم ساخته اند. این عوامل در شرایط کنونی در برخی از مناطق جهان که در آنها فقر، بلایای طبیعی، بی ثباتی سیاسی و مناقشات مسلحانه در هم تنیده اند بیش از همه کودکان بی پناه را در معرض بهره کشی قرار داده است .

اقتصاد،کار،کودک

تنظیم : بخش کودک و نوجوان

*********************************

مطالب مرتبط

كودكان ایرانی همگام با روز جهانی كودك

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.