تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت می توانید خروج از مرکز را در بیضی به صورت پویا بررسی کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خروج از مرکز بیضی

خروج از مرکز بیضی

توضیح:

شکل زیر یک بیضی است، که شما می توانید با حرکت دادن نقاط سبز a و e در آن تغییراتی ایجاد کرد.

فعالیت:

1. خروج از مرکز بیضی، معادل چه چیزی است؟ آیا مقدار خروج از مرکز شکل بالا درست است؟

با جا به جا کردن نقطه ی سبز رنگ، مقدار e را تغییر داده و تغییرات به وجود آمده را ببینید.

2. بازه ی خروج از مرکز یک بیضی چقدر است؟

3. بیضی های با بیشترین خروج از مرکز ( تقریباً 1 ) چگونه هستند؟ بیضی های با خروج از مرکز 0 چطور؟

آیا می دانید؛ از گردش زمین به دور خورشید مداری بیضوی با خروج از مرکز 0.016751 تشکیل می شود. در این صورت، مقدار خروج از مرکز بیضی بالا را به صورت تقریبی به دست آورید، در مورد شکل به دست آمده بحث کنید. فکر می کنید خورشید کجا قرار دارد؟

4. در منظومه ی شمسی، سیاره های مریخ و پلوتون بیشترین خروج از مرکز را دارند. مریخ ( e=0.09 ) و پلوتون (e=0.25 ). آیا می توانید بگویید، مدار سیاره های بالا چه وضعیتی دارند؟

با فشار دادن دکمه ی بازگرداننده ی ترسیم، شکل را به حالت اولیه برگردانید. این بار مقدار a را تغییر داده و تغییرات به وجود آمده را ببینید.

5. بیضی هایی که خروج از مرکز یکسان دارند، چه شباهتی دارند؟

دریافت پاسخ