• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1388/08/23
  • تاريخ :

ترسیم بیضی

ترسیم بیضی

توضیح:

در شکل زیر دو نقطه ی سبز a و c و نقطه ی آبی رنگ P را می بینید که می توان آن ها را حرکت داد.

فعالیت:

نقطه ی P را جا به جا کرده و ببینید.

1. با حرکت P، چه منحنی به وجود می آید؟

2. خطوط سبز و بنفش چه چیزی را نشان می دهند؟

3. تمامی نقاطی که P از آن ها می گذرد، چه ویژگی دارند؟

4. بیضی را به صورت مکان هندسی تعریف کنید.

 

دریافت پاسخ

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName