• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1388/07/12
  • تاريخ :

!مناجات سیاسی

مناجات

خدایا!

این روزها سیاست بازیچه دست قدرتمندان دنیا، تدبیری برای هرچه بیشتر تعدی و تجاوز است...

 مسلمانان را از چنگال سیاستبازان برهان.

خدایا!

عدالت را از سیاست گرفته اند تا ظالمان عالم را بهترین سیاستمداران معرفی کنند...

آنها را در عدالت خویش بسوزان.

خدایا!

اینروزها در فرهنگ سیاسی دنیا شهادت طلبان را تروریست می خوانند و متجاوزان را مردان شجاع تاریخ...

دنیا را از سرگردانی این واژگونی برهان!

خدایا حق از دست رفته مان را بازستان

خدایا!

حق، کالای ارزان این زمانه است که در هیچ کنفرانس جهانی سیاسی خریدار ندارد و مدعیان حقوق بشر، خود سردمداران جنایتند...

حق از دست رفته مان را بازستان.

مناجات

خدایا!

برخی سیاست را در سکوت یافته اند تا دنیایشان در امان بماند...

غافلان دنیا طلب را شنوای فریاد مظلومان گردان.

خدایا!

سیاست در دست سیاستبازان است، حق در دست ناحقان ،عدالت در چنگال ظالمان و انسانیت اسیر ناکسان...

این همه را با ظهور مولایمان نجات بخش!

 

زینب فرخ

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName