• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1388/07/14
  • تاريخ :

ناساي ايراني

با توجه به اين که 12 تا 18 مهرماه از طرف سازمان ملل متحد، هفته جهاني فضا ناميده شده است، قصد داريم امروز شما را با سازمان فضايي ايران آشنا سازيم و بگوييم اين سازمان براي چه به وجود آمده و چه کارهايي انجام مي دهد.

سازمان فضايي ايران
 تاريخچه

با توجه به فعاليت‌هاي گوناگوني كه در زمينه فناوري فضايي و مسايل مربوط به فضا در سراسر دنيا در حال انجام است، ضرورت ايجاد سازماني واحد در كشورمان امري اجتناب‌ناپذير و نيازي غيرقابل انكار جلوه مي‌كرد. فناوري فضايي، خوشبختانه از سال‌هاي پيش مورد توجه مسئولان، كارشناسان و متخصصان قرار گرفته و تا به امروز دستاوردهاي مثبت و بي‌شماري به همراه داشته است، امّا نبود متولي خاصي كه بتواند اين فعاليت‌ها را به طور متمركز هدايت كرده و در مسير اصلي و درست قرار دهد، باعث شده است تا استفاده بهينه و صحيح از اين منابع صورت نگيرد.   

همانگونه كه گفته شد، تشكيل يك نهاد مستقل و متمركز در امر فضا در كشورمان امري اجتناب‌ناپذير بود و خلا چنين سازماني در مجامع داخلي و خارجي به شدت احساس مي‌شد. در همين راستا براساس مصوبه مورخ 22/9/1382 مجلس محترم شوراي اسلامي، شوراي عالي فضايي با رياست رئيس‌جمهور و عضويت نهادهاي ذيربط تشكيل گرديد و براساس همين مصوبه سازمان فضايي ايران تأسيس گرديد. بر همين اساس، رئيس سازمان فضايي ايران، معاون وزير ارتباطات و فناوري و همچنين دبير شوري عالي فضايي مي‌باشد.

ذكر اين نكته ضروري است كه كشور ما در تداوم راهي كه در گذشته داشته است همواره در تلاش است تا از دستاوردهاي علمي بشر در مقاصد صلح‌آميز و بهبود وضع زندگي عموم مردم بهره‌برداري نمايد. 

ماهواره اميد
وظايف

از جمله وظايف شوراي عالي فضايي، سياستگذاري و تعيين خطوط كلي نظام در امر فضا مي‌باشد و سازمان فضايي ايران نيز وظيفه اجراي اين مصوبات را عهده‌دار خواهد بود. از آنجايي كه تصميمات متخذه از سوي شوراي عالي فضايي فراگير بوده و داراي ابعاد داخلي و بين‌المللي مي‌باشد به تبع آن وظايف سازمان فضايي ايران نيز بسيار خطير و فراگير خواهد بود. بي‌شك، آشنا ساختن هر چه بيشتر آحاد جامعه و مسئولان و برنامه‌ريزان كشور از دستاوردهاي بشر در زمينه فناوري فضايي و كاربردهاي آن در ابتدايي‌ترين و بديهي‌ترين نيازهاي روزمره تا پيشرفته‌ترين آن‌ها از مهمترين وظايف اين سازمان مي‌باشد.

برخي از اين وظايف که در اساسنامه سازمان فضايي ايران آمده است به شرح زير است:

الف - پيگيري و انجام مصوبات شوراي عالي فضايي کشور.

ب - تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت در بخش فضايي کشور با همکاري دستگاه هاي ذيربط جهت پيشنهاد به شوراي عالي فضايي.

پ - انجام مطالعات به منظور تدوين سياست هاي طراحي،ساخت،پرتاب و استفاده از ماهواره هاي تحقيقاتي و کاربردي و ارائه خدمات فضايي جهت پيشنهاد به شوراي عالي فضايي.

ت - برنامه ريزي به منظور هدايت و گسترش استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو و فناوري فضايي ، تقويت شبکه هاي ارتباطي ملي ،منطقه اي و بين المللي توسط بخش هاي دولتي، تعاوني، خصوصي و نظارت بر اجراي آنها در چارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي فضايي.

ث - مطالعه،پژوهش و آموزش هاي کاربردي خاص در زمينه توسعه علوم و فناوري هاي فضايي.

ج-بررسي نيازها و اجراي پروژه هاي ماهواره اي و سايرفناوريهاي فضايي در چارچوب مصوبات شورايعالي فضايي.

چ - مشارکت در اجراي پروژه هاي ماهواره اي منطقه اي و ملي در چارچوب سياستهاي کلي نظام وساير قوانين و مقررات.

ح - اعطاي مجوز براي فعاليت هاي فضايي به منظور بهره برداري منسجم و هماهنگ از فناوري و امکانات فضايي شامل ماهواره ها ،ايستگاه هاي اخذ مستقيم،ايستگاه هاي ارسال مستقيم و کنترل ماهواره ها در چارچوب ضوابط و مقررات.

هفته جهاني فضا

ذكر اين نكته ضروري است كه كشور ما در تداوم راهي كه در گذشته داشته است همواره در تلاش است تا از دستاوردهاي علمي بشر در مقاصد صلح‌آميز و بهبود وضع زندگي عموم مردم بهره‌برداري نمايد و در اين راه با كشورهاي مختلف و مجامع بين‌المللي در تعامل بوده و خواهد بود. عضويت داشتن در مجامع بين‌المللي مرتبط با اين هدف از جمله عهده‌دار بودن معاونت كميته دوم استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جو سازمان ملل متحد (COPUOS) و ... مويد اين ادعا مي‌باشد.

براي کسب اطلاعات بيشتر از فعاليت هاي اين سازمان مي توانيد به سايت isa.ir مراجعه کنيد.

 

گردآوري و تنظيم:

ا.م.گميني

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName