تبیان، دستیار زندگی
با توجه به این که 12 تا 18 مهرماه از طرف سازمان ملل متحد، هفته جهانی فضا نامیده شده است، قصد داریم امروز شما را با سازمان فضایی ایران آشنا سازیم و بگوییم این سازمان برای چه به وجود آمده و چه کارهایی انجام می دهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ناسای ایرانی

با توجه به این که 12 تا 18 مهرماه از طرف سازمان ملل متحد، هفته جهانی فضا نامیده شده است، قصد داریم امروز شما را با سازمان فضایی ایران آشنا سازیم و بگوییم این سازمان برای چه به وجود آمده و چه کارهایی انجام می دهد.

سازمان فضایی ایران
تاریخچه

با توجه به فعالیت‌های گوناگونی كه در زمینه فناوری فضایی و مسایل مربوط به فضا در سراسر دنیا در حال انجام است، ضرورت ایجاد سازمانی واحد در كشورمان امری اجتناب‌ناپذیر و نیازی غیرقابل انكار جلوه می‌كرد. فناوری فضایی، خوشبختانه از سال‌های پیش مورد توجه مسئولان، كارشناسان و متخصصان قرار گرفته و تا به امروز دستاوردهای مثبت و بی‌شماری به همراه داشته است، امّا نبود متولی خاصی كه بتواند این فعالیت‌ها را به طور متمركز هدایت كرده و در مسیر اصلی و درست قرار دهد، باعث شده است تا استفاده بهینه و صحیح از این منابع صورت نگیرد.

همانگونه كه گفته شد، تشكیل یك نهاد مستقل و متمركز در امر فضا در كشورمان امری اجتناب‌ناپذیر بود و خلا چنین سازمانی در مجامع داخلی و خارجی به شدت احساس می‌شد. در همین راستا براساس مصوبه مورخ 22/9/1382 مجلس محترم شورای اسلامی، شورای عالی فضایی با ریاست رئیس‌جمهور و عضویت نهادهای ذیربط تشكیل گردید و براساس همین مصوبه سازمان فضایی ایران تأسیس گردید. بر همین اساس، رئیس سازمان فضایی ایران، معاون وزیر ارتباطات و فناوری و همچنین دبیر شوری عالی فضایی می‌باشد.

ذكر این نكته ضروری است كه كشور ما در تداوم راهی كه در گذشته داشته است همواره در تلاش است تا از دستاوردهای علمی بشر در مقاصد صلح‌آمیز و بهبود وضع زندگی عموم مردم بهره‌برداری نماید.

ماهواره امید
وظایف

از جمله وظایف شورای عالی فضایی، سیاستگذاری و تعیین خطوط كلی نظام در امر فضا می‌باشد و سازمان فضایی ایران نیز وظیفه اجرای این مصوبات را عهده‌دار خواهد بود. از آنجایی كه تصمیمات متخذه از سوی شورای عالی فضایی فراگیر بوده و دارای ابعاد داخلی و بین‌المللی می‌باشد به تبع آن وظایف سازمان فضایی ایران نیز بسیار خطیر و فراگیر خواهد بود. بی‌شك، آشنا ساختن هر چه بیشتر آحاد جامعه و مسئولان و برنامه‌ریزان كشور از دستاوردهای بشر در زمینه فناوری فضایی و كاربردهای آن در ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین نیازهای روزمره تا پیشرفته‌ترین آن‌ها از مهمترین وظایف این سازمان می‌باشد.

برخی از این وظایف که در اساسنامه سازمان فضایی ایران آمده است به شرح زیر است:

الف - پیگیری و انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور.

ب - تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلند مدت در بخش فضایی کشور با همکاری دستگاه های ذیربط جهت پیشنهاد به شورای عالی فضایی.

پ - انجام مطالعات به منظور تدوین سیاست های طراحی،ساخت،پرتاب و استفاده از ماهواره های تحقیقاتی و کاربردی و ارائه خدمات فضایی جهت پیشنهاد به شورای عالی فضایی.

ت - برنامه ریزی به منظور هدایت و گسترش استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو و فناوری فضایی ، تقویت شبکه های ارتباطی ملی ،منطقه ای و بین المللی توسط بخش های دولتی، تعاونی، خصوصی و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب سیاست های مصوب شورای عالی فضایی.

ث - مطالعه،پژوهش و آموزش های کاربردی خاص در زمینه توسعه علوم و فناوری های فضایی.

ج-بررسی نیازها و اجرای پروژه های ماهواره ای و سایرفناوریهای فضایی در چارچوب مصوبات شورایعالی فضایی.

چ - مشارکت در اجرای پروژه های ماهواره ای منطقه ای و ملی در چارچوب سیاستهای کلی نظام وسایر قوانین و مقررات.

ح - اعطای مجوز برای فعالیت های فضایی به منظور بهره برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات فضایی شامل ماهواره ها ،ایستگاه های اخذ مستقیم،ایستگاه های ارسال مستقیم و کنترل ماهواره ها در چارچوب ضوابط و مقررات.

هفته جهانی فضا

ذكر این نكته ضروری است كه كشور ما در تداوم راهی كه در گذشته داشته است همواره در تلاش است تا از دستاوردهای علمی بشر در مقاصد صلح‌آمیز و بهبود وضع زندگی عموم مردم بهره‌برداری نماید و در این راه با كشورهای مختلف و مجامع بین‌المللی در تعامل بوده و خواهد بود. عضویت داشتن در مجامع بین‌المللی مرتبط با این هدف از جمله عهده‌دار بودن معاونت كمیته دوم استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل متحد (COPUOS) و ... موید این ادعا می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از فعالیت های این سازمان می توانید به سایت isa.ir مراجعه کنید.

گردآوری و تنظیم:

ا.م.گمینی