تبیان، دستیار زندگی
بحث درباره سبک زندگی دیجیتال در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال
بحث درباره سبک زندگی دیجیتال در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال
بحث درباره سبک زندگی دیجیتال در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال
همزمان با برپایی دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال نشست هایی با موضوع «خانواده و سبک زندگی دیجیتالی» از چهارم تا هفتم آبان ماه، با حضور اساتید و کار شناسان حوزه رسانه برگزار می شود.
برگزاری  کرسی های آزاداندیشی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال
برگزاری کرسی های آزاداندیشی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال
برگزاری کرسی های آزاداندیشی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال
مدیر کمیته کارگاه ها و نشست های تخصصی دانش دیجیتال از برگزاری کرسی های آزاداندیشی، کارگاه های آموزشی و نشست های سخنرانی و تعاملی در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال خبر داد.
برگزاری فن بازار محتوای دیجیتال در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال
برگزاری فن بازار محتوای دیجیتال در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال
برگزاری فن بازار محتوای دیجیتال در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال
مدیر بخش دانش دیجیتال دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت: در نمایشگاه امسال با جلب مشارکت سرمایه گذران و صاحبان کسب و کارهای موفق در حوزه رسانه های دیجیتال برای خرید و سرمایه گذاری ایده ها، محصولات و خدمات محتوایی نوپا، فن بازار محتوای دیجیتال برگزار می
برگزاری بیش از 50 کارگاه و نشست تخصصی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال
برگزاری بیش از 50 کارگاه و نشست تخصصی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال
برگزاری بیش از 50 کارگاه و نشست تخصصی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال
مجید شفیعی مدیر بخش دانش دیجیتال دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت: بیش از 50 کارگاه و نشست تخصصی همزمان با دهمین نمایشگاه رسانه های برگزار خواهد شد.