تبیان، دستیار زندگی
پرندهها هر صبح نماز میخوانند نمازشان را صبح چه ناز میخوانند به باغ سجاده چو سبزه میروئید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نماز پرندهها
پرنده

پرندهها هر صبح

نماز میخوانند

نمازشان را صبح

چه ناز میخوانند

به باغ سجاده

چو سبزه میروئید

خدای گلها را

سپاس میگویند

نمازشان هر صبح

سرود و لبخند است

حضورشان هر جا

پر از خداوند است

پرنده

احمد خدادوست

شاهد کودک

تنظیم : بخش کودک و نوجوان

*********************************

مطالب مرتبط

دست های کوچک

مورچه کوچولو

خاله ریزه و صندوق جادویی

من و عموم

جوجه گمشده

دندان سوراخ !

قوقولی قوقو

شعرهای خدا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.