تبیان، دستیار زندگی
عشق‎ آباد ـ هفته‎ فیلم‎ ایران‎‎ همزمان با گرامیداشت‎ دهه‎‎ مبارك‎ فجر از امروز دوشنبه درشهر عشق‎ آباد پایتخت‎ تركمنستان‎ آغاز شد. رایزن‎‎‎ فرهنگی‎ ایران در تركمنستان گفت‎ : در برگزاری‎ هفته‎ فیلم‎ ایران‎‎ در تركمنستان فیلم‎ه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آغاز هفته‎ فیلم‎ ایران‎‎ در تركمنستان


عشق‎ آباد ـ هفته‎ فیلم‎ ایران‎‎ همزمان با گرامیداشت‎ دهه‎‎ مبارك‎ فجر از امروز دوشنبه درشهر عشق‎ آباد پایتخت‎ تركمنستان‎ آغاز شد.

رایزن‎‎‎ فرهنگی‎ ایران در تركمنستان گفت‎ : در برگزاری‎ هفته‎ فیلم‎ ایران‎‎ در تركمنستان فیلم‎ها" ی‎مدرسـه‎‎ پیرمردها","باشو غـریبـه كـوچـك‎, " همـسـر و خواهران‎ غریب‎ به‎ زبان‎ تركمنی‎‎ به‎‎ نمایش‎ گذاشته می شود.

وی‎ افزود درابتدا نمایش‎ فیلم‎ های‎ سینمایی‎ ایران‎ ,چهار روز در سینما وطن‎ شهر عشق‎ آبـاد به‎ نمایش‎ گذاشتـه‎ می‎ شود و سپـس‎ در مـراكـز استان‎ های‎‎ تركمنستان‎ نیز به‎‎ روی پرده می‎ رود.

نمایش‎ فیلم‎ های‎ سینمایـی‎ ایـران‎ در تركمنستان‎ در قالب‎ هفته‎ فرهنگی‎ جمهوری‎ اسلامـی‎ ایـران‎ است‎ .

هفته‎‎‎ فرهنگی‎ ایران‎ از جمعه گذشته با گشایش‎ نمایشگـاهـی‎ هنری‎ در عشق‎آباد آغاز شد.