سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در کتاب منتخب میزان الحکمة که به همت استاد محمّدی ری شهری گردآوری شده است، روایتهای درربار و معرفت آموز پیرامون کتاب آسمانی قرآن کریم آمده است که پاره ای از آن از نظر و محضرتان خواهد گذشت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سر قاریان گناهکار آرد می شود!

حفظ قران

در کتاب منتخب میزان الحکمة که به همت استاد محمّدی ری شهری گردآوری شده است، روایتهای درربار و معرفت آموز پیرامون کتاب آسمانی قرآن کریم آمده است که پاره ای از آن از نظر و محضرتان خواهد گذشت.

 

1. « فضیلت قرآن »

پیامبراکرم(ص) : برتری قرآن بردیگرسخنان،همچون برتری خداست بر خلق خود.

امام علی (ع):خداوند سبحان، قدرت خویش را درکتابش نمایان ساخت و بدین سان خویشتن رابه بندگانش،بی آنکه اورا ببینند، نشان داد.

2. « قرآن همیشه تازه است » 

پیامبراکرم(ص):هرکه خواهان علم پیشینیان وآیندگان، ازاول تا به آخردنیاست،درقرآن کاوش و تأمّل کند.

پیامبراکرم(ص) : در دوزخ آسیابی آهنی است که با آن سَرهای قاریان و عالمان گنه کار آرد می شود.

امام علی (ع): قرآن هراندازه هم تکرارشودوبه گوش خورد،باز کهنه نمی شود.

 بحارالانوار:از امام صادق(ع)سؤال شد:چه سرّی هست که قرآن هر چه بیشتر خوانده وبحث شود،برتازگی وطراوت آن افزوده می شود؟

حضرت فرمودند: چون خداوند تبارک و تعالی،آن راتنها برای زمانی خاصّ ومردمی خاصّ قرارنداده است.ازاین رو، در هر زمانی وبرای هر مردمی، تا روزقیامت تازه وبا طراوت است.

3. «آموختن قرآن و آموزش دادن آن »

پیامبراکرم(ص):به کسی که قرآن می خواند، گفته میشود،بخوان وبالا رو و با ترتیل بخوان،همچنان که در دنیا با ترتیل می خواندی؛ زیرا منزلت و جایگاه تو درآخرینآیه ای است که می خوانده ای.

امام علی (ع):از جمله حقوق فرزند بر پدر،این است که نامی نیکو براو بنهد و بخوبی تربیتش کند و قرآن را به او بیاموزد.

امام صادق(ع) : هرکس در جوانی قرآن بخواند،قرآن باگوشت و خون اوعجین شود.

4. « ترغیب به حفظ قرآن »

پیامبراکرم(ص):کسی که دراندرونش،چیزی از قرآن نیست،همانند خانه ای ویران است.

امام صادق(ع):هرکس سوره ای از قرآن رافراموش کند،آن سوره(در بهشت)،به صورتی زیباو درجه ای رفیع دربرابرش مجسم می شود و چون او را ببیند،گوید: تو کیستی؟

چقدرزیبایی!کاش ازآن من بودی.

جواب دهد:مرانمیشناسی؟ 

من فلان سوره هستم.اگر مرا فراموش نکرده بودی، تورابه این مکان بالا می آوردم.  

5. « تشویق به تلاوت قرآن »

پیامبراکرم(ص):هر گاه فردی از شما دوست داشته باشدکه با پروردگارش سخن بگوید،قرآن بخواند.

پیامبراکرم(ص): بر تو باد خواندن قرآن؛زیراخواندن آن کفّاره گناهان است و پرده ای در برابر آتش وموجب ایمنی از عذاب. 

6. « خواندن قرآن با صدای خوش »

پیامبراکرم(ص): هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن صدای خوش است.

پیامبراکرم(ص)- درپاسخ به این سؤال که چه کسی قرآن رااز همه خوشتر می خواند-فرمودند:کسی که هر گاه قرآن خواندن اورا بشنوی،ترس وخشیّت از خدا را دراوببینی.

7. « آداب قرائت قرآن »

پیامبراکرم(ص): گذرگاه قرآن را نظافت کنید. عرض شد :ای رسول خدا، گذرگاه قرآن چیست؟ فرمودند:دهانهایتان.

عرض شد: با چه تمیزش کنیم؟

فرمودند:بامسواک کردن.

امام علی (ع):بدانید که در قرآن خواندنی که باتدبّر همراه نباشد،خیری نیست.

امام صادق(ع)-در پاسخ به سؤال از ختم کردن قرآن دریک شب -فرمودند:خوش ندارم که آن را درکمترازیک ماه بخوانی.

8. « کسی که قرآن لعنتش می کند »

پیامبراکرم(ص): ِای بسا قرآن خوانی، که قرآن لعنتش می کند.

پیامبراکرم(ص): تو تاآن زمان(در حقیقت)قرآن می خوانی، که تو را (از گناهان ) بازدارد.پس اگر باز نداشت قرآن نخوانده ای. 

پیامبراکرم(ص) : در دوزخ آسیابی آهنی است که با آن سَرهای قاریان و عالمان گنه کار آرد می شود.

امام علی (ع):بدانید که در قرآن خواندنی که باتدبّر همراه نباشد،خیری نیست.

9. « گوش دادن به قرآن »

پیامبراکرم(ص):هر که به یک آیه از کتاب خدا گوش دهد،ثوابی دو چندان برایش نوشته شود و هرکه یک آیه ازکتاب خدا تلاوت کند،روز قیامت آن آیه نوری برای او باشد.

امام صادق(ع) : هرگاه قرآن در حضور تو خوانده شد، واجب است که گوش کنی وخاموش مانی.

10. « تفسیر به رأی »

پیامبراکرم(ص) : خداوند جلَّ جلاله فرمود: به من ایمان نیاورده است،کسی که سخن مرا براساس رأی خودش تفسیر کند.

پیامبراکرم(ص): بیشترین چیزی که بعداز خود برای اُمتم ازآن می ترسم،مردی است که قرآن را تأویل نابجا کند.

____________________________

[ منبع: منتخب میزان الحکمة\محمّدی ری شهری\صفحات۴۵۶إلی۴۶۳.]


تنظیم برای تبیان: شکوری