سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ثروتمندها 13 برابر فقیران
نابرابری‌ مثلّث

آخرین محاسبات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد نسبت هزینه های 10 درصد ثروتمندترین نسبت به 10 درصد فقیر ترین در سالهای 84 تا 86 به ترتیب حدود 14، 15 و 15 برابر بوده و در سال 87 این نسبت به 13/13 برابر رسیده است.

 دهک دهم شهری (پردرآمدترین) در سال گذشته بیش از 30 درصد هزینه ها را در اختیار داشته که این رقم نسبت به سال 84 معادل 84/1 درصد کاهش یافته است.

همچنین دهک دهم روستایی (پردرآمدترین) در سال گذشته بیش از 30 درصد هزینه ها را در اختیار داشته که این رقم نسبت به سال 84 معادل 44/0 درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش مرکز آمار سه دهک بالای جامعه 58 درصد هزینه ها را در اختیار دارند که با فرض ثابت بودن میزان درآمدها و هزینه ها می توان نتیجه گرفت که بیش از 58 درصد درآمدها در اختیار سه دهک بالای جامعه قرار دارد.

دیگر اینکه نسبت هزینه های 10 درصد ثروتمندترین افراد در نقاط شهری به 10 درصد فقیرترین جمعیت در سال گذشته 13/13 برابر بوده که نسبت به سال 84 معادل 02/1 برابر کاهش یافته است.

نسبت هزینه های 10 درصد ثروتمندترین افراد در نقاط روستایی به 10 درصد فقیرترین جمعیت در سال گذشته 09/12 برابر بوده که نسبت به سال 84 معادل 88/0 برابر کاهش یافته است.

براساس این گزارش مرکز آمار سه دهک بالای جامعه 58 درصد هزینه ها را در اختیار دارند که با فرض ثابت بودن میزان درآمدها و هزینه ها می توان نتیجه گرفت که بیش از 58 درصد درآمدها در اختیار سه دهک بالای جامعه قرار دارد.

لایحه هدفمند کردن یارانه ها

از امروز مجلس بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در دستور کار قرار می دهد. این لایحه قرار است نحوه پرداخت یارانه ها را متناسب با سطح درآمدی مردم سازد تا بیشترین بهره از یارانه ها به کم درآمدترین مردم برسد. اجرای درست این قانون می تواند به کاهش نابرابری درآمدی در کشور منجر گردد. البته باید توجه داشت که در هیچ جامعه ای نابرابری به صفر نخواهد رسید اما کاهش نابرابری هدفی است که تحقق آن نه تنها دور از دسترس نیست بلکه لازم و ضروری است.

تنظیم برای تبیان: امیرمحمد پارسی

گروه جامعه و سیاست

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین