این وسیله از همان ایده گردونه تصویر برای متحرك‌سازی اجسام استفاده می‌كند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فناكیستاسكوپ (phenakistuscope) در انیمیشن

این وسیله از همان ایده گردونه تصویر برای متحرك‌سازی اجسام استفاده می‌كند. ولی روش آن اندكی متفاوت است.

فناكیستاسكوپ

وسایل مورد نیاز

قطعات بریده شده، چسب

 

ابتدا مطمئن شوید تمام قطعات بریده شده از مقوا (برای فناكیستاسكوپ) را دراختیار دارید.

 

فناكیستاسكوپدو دایره کوچک

 

دو قطعه كوچكتر مقوا اكنون می‌توانند به چرخ تماشا چسب زده شوند. هر یك از قطعات در مركز یك طرف چرخ قرار می‌گیرد. برای اینكه این قطعات در یك امتداد قرار گیرند، از علامت‌های ضربدر استفاده نمایید.

فناكیستاسكوپ

نقاشی را برداشته و آن‌را به وسط چرخ تماشا چسب بزنید. خیلی مهم است كه هر تصویر بین دو سوراخ قرار گیرد. در غیر اینصورت فناكیستاسكوپ كار بخواهد كرد.

فناكیستاسكوپ

فناكیستاسكوپ تكمیل شده را به یك مكانیزم چرخشی وصل كنید. اكنون آماده كار هستید.

فناكیستاسكوپ

برای مشاهده نحوه كار انیمیشن، به یك آینه نیازمندید. فناكیستاسكوپ خود را روبروی آینه نگه‌دارید و دستگیره را بچرخانید. شما اكنون می‌توانید یك مرد را تماشا كنید كه در حال راه رفتن است.

فناكیستاسكوپ

 

بازگشت