تبیان، دستیار زندگی
بارى نصرت الهى فرود آمد و صداى بلند و پى در پى و رساى عباس بن عبد المطلب به گوش فراریان رسید و انصار را به خود آورد كه پس از آن همه فداكاریها كه در راه اسلام داشتند این چه فرار ننگینى است كه در این معركه مى‏كنند و از این رو به سوى دره حنین بازگشته غلاف شم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یاران آسمانی

جنگ حنین

قسمت چهارم

جهت مطالعه قسمت سوم کلیک کنید.

قرآن كریم در سوره مباركه توبه وقتى اشاره به داستان جنگ حنین مى‏كند و سختى كار و فرار مسلمانان را بیان مى‏دارد به دنبال آن فرماید:

حضرت محمد(ص)

«ثم انزل الله سكینته على رسوله و على المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین كفروا و ذلك جزاء الكافرین؟»

[سپس خداى تعالى آرامش خود را بر پیغمبر و مؤمنان نازل فرمود، و لشكریانى كه شما نمى‏دیدید فرو فرستاد و كافران را معذب ساخت و جزاى كافران این چنین است. ]

بارى نصرت الهى فرود آمد و صداى بلند و پى در پى و رساى عباس بن عبد المطلب به گوش فراریان رسید و انصار را به خود آورد كه پس از آن همه فداكاریها كه در راه اسلام داشتند این چه فرار ننگینى است كه در این معركه مى‏كنند و از این رو به سوى دره حنین بازگشته غلاف شمشیرها را شكستند و صداها را به‏«لبیك، لبیك‏»بلند كردند و با شمشیرهاى برهنه از هر سو به دشمن حمله‏ور شدند، صحنه جنگ كه داشت‏به سود دشمن پایان مى‏یافت تدریجا عوض شد و مسلمانانى كه غالبا از انصار مدینه بودند و به میدان جنگ باز مى‏گشتند به جبران فرارى كه كرده بودند به سختى در برابر دشمن پایدارى كرده و صفوف آنها را به هم ریختند و جنگ سختى از نو در گرفت.

تنها از یكى از قبایل ثقیف به نام‏«بنى مالك‏»هفتاد نفر كشته شد و از قبیله‏هاى دیگر نیز گروهى به قتل رسیده و در آن میان درید بن صمه نیز به دست‏ یكى از جوانان مسلمان به نام ربیعة بن رفیع سلمى به قتل رسید

رسول خدا(ص)به عباس فرمود: اینها كیان‏اند؟عرض كرد: انصار هستند، پیغمبر فرمود: «اكنون تنور جنگ گرم شد»!

هوا دیگر روشن شده بود و معركه جنگ بخوبى دیده مى‏شد و برق شمشیرها به چشم مى‏خورد و صداى چكاچك ابزار جنگى و سپرها به گوش مى‏رسید، قبایل هوازن كه به این زودى حاضر نبودند پیروزى به دست آورده را از دست‏بدهند سخت مقاومت مى‏كردند، از آن سو از طرف پیغمبر اسلام اعلام شد«هر كس كافرى را بكشد جامه و اسلحه‏اش از آن اوست‏»و این خبر براى مقاومت تازه مسلمانان مكه كه اكثرا به فكر غنیمت‏به جنگ حنین آمده بودند مؤثر بود و آنها را به صورت نیروى امدادى از پشت جبهه جنگ باز گرداند، دیگر نیروى دشمن ضعیف شده بود و با دادن تلفات‏سنگین تاب مقاومت نیاورده رو به فرار گذارد و هر چه اموال و احشام و زن و فرزند داشتند همه را به جاى نهادند و به سه دسته تقسیم شده و هر دسته از آنها به سویى گریختند.

تنها از یكى از قبایل ثقیف به نام‏«بنى مالك‏»هفتاد نفر كشته شد و از قبیله‏هاى دیگر نیز گروهى به قتل رسیده و در آن میان درید بن صمه نیز به دست‏یكى از جوانان مسلمان به نام ربیعة بن رفیع سلمى به قتل رسید.

منبع:تاریخ اسلام ،سید هاشم رسولی محلاتی

ابوذر سلطانی_گروه دین و اندیشه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.