تبیان، دستیار زندگی
امروز معلممان درباره مادر حرف می‏زد. می‏گفت: مادر مثل خورشید است. هوا خیلی گرم بود. کولر هم خراب شده بود. باید منتظر می‏ماندیم تا بابا بیاید. مادرم می‏گفت: از گرما هلاک شدیم. بابای بیچاره‏ات حالا توی این گرما چه کار می‏کند؟ گفتم: چه کار می‏کند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بابایی مثل شیشه
بابایی مثل شیشه

امروز معلممان درباره مادر حرف می‏زد. می‏گفت: مادر مثل خورشید است.

هوا خیلی گرم بود. کولر هم خراب شده بود. باید منتظر می‏ماندیم تا بابا بیاید.

مادرم می‏گفت: از گرما هلاک شدیم. بابای بیچاره‏ات حالا توی این گرما چه کار می‏کند؟

گفتم: چه کار می‏کند؟

مامان گفت: جلوی کوره به آن گرمی، شیشه می‏سازد؛ تا تو با توپت همه آنها را بشکنی!

من خنده‏ام گرفت و گفتم: بابا نمی‏گذارد ما سرما بخوریم!

مامان رفت و برای خودش یک بادبزن آورد که رویش عکس یک پرنده خیلی قشنگ بود.

گفتم: مامان اگر باد نباشد که خورشید را خنک کند؛ آن وقت آن بیچاره که از گرما هلاک می‏شود؟

مامان گفت: خورشید کارش سوختن و نور دادن است. او به گرما عادت دارد. اگر نسوزد؛ همه جا تاریک و سرد می‏شود و همه ما از سرما یخ می‏زنیم.

گفتم: بابا هم خیلی به گرما عادت دارد. اگر شیشه نسازد ما همه توی زمستان از سرما یخ می‏زنیم. پس بابا هم مثل خورشید است.

مامان من را ماچ کرد.

گفتم: مامان! معلممان می‏گفت: مادر مثل خورشید است.

من بادبزن را از مامان گرفتم و شروع کردم به باد زدن او و گفتم اگر باد نباشد؛ اگر کولر نباشد؛ پرنده‏ها که هستند خورشید را باد بزنند!

مامان گفت: وای چه پرنده نازی دارم من! نازی من! خوشگلم! من که همیشه نیستم!

گفتم: وای! پس کجا هستی؟

مامان گفت: شب، پشت کوه‏ها هستم.

گفتم: پس ما چه کار کنیم؟

مامان گفت: ماه که هست. معلم هم مثل ماه است!

گفتم: معلم ما خیلی ماه است. شما هم خورشید، پس بابا چی؟

مامان گفت: بابا دلش مثل شیشه است!

گفتم: پس بابا پنجره است! می‏شود از تویش هم خورشید را دید هم ماه را. وای عجب بابایی دارم من!

مامان هم گفت: پسر نازی دارم من!

مادرم من را بغل کرد و توی اتاق هی چرخاند و هی چرخاند؛ هی ماچ کرد و هی ماچ کرد.

مجید شفیعی

تنظیم: بخش کودک و نوجوان

**********************************

مطالب مرتبط

روباه مکار و بز کوهی

زبان حبابی

مهمانی خدا

دارا و ندار

اشتباه کدخدا

سنجاق قفلی نگران

مقیاسی هوشمندانه!

خرس قرمز شکمو

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.