تمامی انیمیشن‌ها براساس یك حقه بصری كار می‌كنند كه دوام دید نام دارد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رفتار تردیدانگیز

تمامی انیمیشن‌ها براساس یك حقه بصری كار می‌كنند كه " دوام دید" نام دارد. چشم تصویری را كه می‌بیند، به مدت كسری از ثانیه به خاطر می‌سپارد. بنابراین اگر تصویر بعدی به اندازه كافی سریع جایگزین شود، دو تصویر درهم ادغام می‌شوند.

 

وسایل مورد نیاز

یك خودكار سیاه با نوك نرم، قلم‌های رنگی با نوك نرم، یك عدد كارت مقوایی (١٢×١٠ سانتی‌متر)، چسب نواری، یك عدد مداددوام تردید در انیمیشن

 

1- از اشكال ساده برای خلق یك ماهی تخیلی و یك تنگ ماهی با شكوه استفاده نمایید. قبل از اینكه وقت زیادی برای رنگ‌آمیزی صرف نمایید، ابتدا مطمئن شوید كه انیمیشن شما به درستی كار می‌كنددوام تردید در انیمیشن.

 

 

 

2- یك ماهی در وسط كارت بكشید. در ابتدا فقط از مداد استفاده نمایید و وقتی نقاشی كامل شد، به دقت با یك خودكار با نوك نرم روی مدادها بكشید.

 

دوام تردید در انیمیشن

 

3- كارت را برگردانید و آن را به سمت پنچره بگیرید تا نور از آن عبور كند. به وسیله یك مداد، خط خیلی كمرنگی در شكل بكشید. تنگ ماهی را در وسط كارت كشیده و مطمئن شوید كه تنگ بزرگ‌تر از خطوط كمرنگ دوره ماهی است.دوام تردید در انیمیشن

 

 

 

4- كارت را روی میز قرار دهید. یك مداد در پایین كارت قرار داده و آن‌را با چسب نواری به كارت بچسبانید. به نحوی كه مداد روی تصویر را نپوشاند.

 

 

 

5- اكنون مداد را بین دو كف دست خود گرفته و دست‌های خود را به هم بمالید كارت در یك مسیر دایره‌ای دوران خواهد كرد و باعث خواهد شد كه در تصویر در هم ادغام شوند و یك تصویر به نظر برسند.

دوام تردید در انیمیشندوام تردید در انیمیشن