كتابهای flicker یك روش عالی برای شرح یك داستان است. در این كتاب flicker شما اتومبیلی را خواهید دید كه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انیمیشن - (2)flicker

كتابهای flicker یك روش عالی برای شرح یك داستان است. در این كتاب flicker شما اتومبیلی را خواهید دید كه از یك اتومبیل دیگر سبقت می‌گیرد.

 

وسایل مورد نیاز

12 عدد كارت مقوایی (5×12 سانتی‌متر)، كاغذ كپی، یك عدد مداد، قلم‌هایی با نوك نرم، یك عدد نواركشی

 

1- از اشكال ساده برای كشیدن اتومبیل‌ها استفاده نمایید. رنگ‌آمیزی را به مرحله آخر موكول كنید. در ابتدای كار كتاب flicker خود را امتحان كنید تا مطمئن شوید به درستی كار می‌كند.

flicker

2- روی اولین كارت اتومبیل شماره 1 را بر روی جاده رسم نمایید.

 

flicker

 

3- اتومبیل رالی را روی 6 كارت بعدی كپی نمایید. قسمت بالای اتومبیل شماره 2 را در پشت اتومبیل شماره اضافه نمایید.

flicker

 

4- در این كارت قسمت بیش‌تری از اتومبیل شماره 2 قابل مشاهده است.

 

flicker

 

5- وقتی اتومبیل شماره 2 نزدیك‌تر می‌شود، می‌توانید تایرهای آن‌را مشاهده نمایید.

 

flicker

 

6- اتومبیل شماره 2 به سمت وسط جاده می‌آید تا سبقت بگیرد.

 

flicker

 

7- اتومبیل شماره 2 از كنار اتومبیل شماره 1 عبور می‌كند آن‌ها به یكدیگر نگاه می‌كنند.

 

flicker

 

8- اكنون تكنیك كپی‌برداری را برای اتومبیل شماره 2 تكرار كرده و شروع به حركت دادن آن به سمت جلوی اتومبیل شماره یك نمایید.

flicker

 

9- اتومبیل شماره 1 اكنون پشت اتومبیل شماره 2 است.

 

flicker

 

10- اتومبیل شماره 2 اكنون در مكانی است كه اتومبیل شماره 1 در ابتدا در آن مكان قرار داشت.

 

flicker

 

11- اتومبیل شماره 1 اكنون تقریبا ناپدید شده‌است.

 

flicker

 

12- اتومبیل شماره 1 اكنون رفته است. اتومبیل شماره 2 به سمت چپ خود نگاه می‌كند.

 

flicker

 

13- اتومبیل شماره 2 اكنون مستقیما به جلو نگاه می‌كند.

 

flicker

 

13- كارت‌ها را به ترتیب روی هم قرار داده و به وسیله یك نواركشی آن‌ها را روی هم محكم كنید. اكنون شروع به سریع ورق زدن نمایید.

flicker

flicker

بازگشت