تبیان، دستیار زندگی
یکى از مهمترین راه هاى حفظ جوانان در مقابل تهاجمهاى فرهنگى غرب، که به صورت فیلم ها و نوارهاى مستهجن، عکس ها و ترویج بدحجابى صورت مى گیرد، بالابردن اعتقادات دینى و تربیت انسان هایى متعهد و متقى است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هجوم خاموش به جوانان

تهاجم فرهنگی

انحراف ها و لغزش ها، شکست ها و نابودى ملت ها در طول تاریخ چنین مى نماید که مردمان آن جوامع در منجلاب شهوات و گناه غوطه ور بوده اند. غرایزى که از درون انسان ها شعله ور مى شود و درنهایت آنان را به همراه اجتماع پیرامونشان به خاکستر مى نشاند.

پس از انقلاب اسلامى در ایران که فرهنگ غنى اسلامى را به ارمغان آورد، یکى از بزرگترین حربه هاى دشمنان براى به نابودى کشاندن مردم ایران، نقش بر آب شد. اما یکبار دیگر و همزمان با پرورش نسل سوم انقلاب، دشمنان با سلاح تهاجم فرهنگ غرب و رواج انحرافات و تحریک غرایز در فکر ویران کردن اراده نسل جوان برآمده اند.

در کشاکش چنین هجومى، لازم است با ترویج، تبلیغ و زمینه سازى صحیح تربیت دینى براى این نسل، آنان را در راه رشد و پرورش به سمت انسانى متعالى یارى کنیم.

یکى از مهمترین راه هاى حفظ جوانان در مقابل تهاجم هاى فرهنگى غرب، که به صورت فیلم ها و نوارهاى مستهجن، عکس ها و ترویج بدحجابى صورت مى گیرد، بالابردن اعتقادات دینى و تربیت انسان هایى متعهد و متقى است.

نسل جوان، امروز در هجوم آلودگى ها و تحریکات نفسانى شدیدى قراردارد، که شاید تنها راه کنترل و مراقبت از آنان، حاکم کردن یک نیروى درونى و بازدارنده در راه حفظ عفت و پاکدامنى جوانان باشد.

دین عامل کنترل و تعدیل هواهاى نفسانى و آلودگى هاست، اما باید توجه داشت هرگز نمى توان یک مقوله از دین را براى همه افراد جامعه و رده هاى سنى مطرح کرد.

کارشناس امور تربیتى و مسائل دینى در این باره مى گوید: تربیت، آموزش و پرورش دینى در هر رده سنى باید متناسب با شناخت، آگاهى و درک آنان نسبت به دین صورت گیرد. درک مطالب دینى و نکاتى که باید آموزش داده شود، مهم است اما مهمتر از آنها، نحوه و زبان آموزش است.

مینایى رسا با این توضیح که تکرار و یکنواختى در آموزش مباحث دینى جوانان را به بیزارى مى کشاند، ادامه مى دهد: «در کتاب هاى دینى فقط چندین مبحث درباره دین گنجانده اند، بدون این که حس خلاقیت و رغبت دانش آموزان را برانگیزند، به صورت خشک و خسته کننده تدریس مى شود. خستگى در حین آموزش دانش آموزان را از عشق به دین دور مى سازد.»

نارسایى در شیوه هاى ارائه مذهب، نه تنها به صورت مقطعى، بلکه در درازمدت نیز به جامعه آسیب مى رساند.

هرگز نمى توان به پاسخى قطعى براى این پرسش رسید که آموزش و تربیت دینى چقدر براى نسل جوان اهمیت دارد؟ زیرا بعد از انقلاب و در نظام جمهورى اسلامى، تعلیم و تربیت دینى به عنوان اساسى ترین وظیفه در رأس برنامه ها قرارگرفت.

مینایى رسا در این باره مى گوید: «کمبود فضاهاى آموزشى و ناهماهنگى بین دست اندرکاران و نهادهاى فرهنگى کشور و از همه مهم ترتربیت ناصحیح در خانواده ها، موجب انحرافات اجتماعى و فرهنگى مى شود.

سابقه تاریخى کهن و فرهنگ ایران اسلامى نشان از غنى بودن فرهنگ خودى دارد. مهم این است که باید به گونه اى عمل کنیم که جوانان همواره از هویت ملى و تاریخى و کیان فرهنگى خود مقتدرانه و با تعصب دفاع کنند.»

برخوردهاى غلط فرهنگى در خانواده ها و جامعه در برخى موارد منجر به بروز رفتارهاى متضاد با فرهنگ و عرف جامعه مى شود.

در سال هاى اخیر تمایلات رفتارى بویژه در زمینه آرایش مو، پوشیدن لباس هاى نامتعارف، علاقه به موزیک هاى غربى و ناهنجارى هاى دیگر اجتماعى در گروهى از جوانان و نوجوانان مشهود است.

آموزش و معرفت دینى نقش متقابلى در برابر یکدیگر دارند، درواقع تا نقش آموزش به درستى تبیین نشود، معرفتى ایجاد نخواهدشد، به همین دلیل در گستره مبانى دینى به شدت نیازمند آموزش هاى دینى هستیم.

«زهره صفاتى» با اشاره بر ضرورت و اهمیت آموزش معارف دینى در جامعه مى گوید: «اگر بخواهیم ریشه و فلسفه آموزش را موردتوجه قراردهیم، در بدو پیدایش دین اسلامى و پیشتر ازآن، عمق آموزش در رسالت انبیا و پیامبران معنا مى یابد، چرا که رسالت انبیا، آموزش و هدایت انسان ها در مسیر کمال و سعادت بشرى بوده است.

در قرآن به طور صریح به این موضوع اشاره شده که ما رسولانى را براى شما فرستادیم، تا شما را به سوى تزکیه نفس و هدایت باطنى و معنوى رهنمون کنند و همچنین شما را در مسیر تقوا و فضیلت هاى اخلاقى قراردهند.

در زندگى امروز و با توجه به دنیاى پیشرفته و پیچیده که ایجاد شده کار نهادهاى آموزشى بسیار سخت و مهم است و با توجه به این که یکى از محورهاى اساسى وجود انبیاى الهى، تعلیم و تربیت انسان هاست، درنتیجه این بخش باید موردتوجه نهادهاى آموزشى در جامعه قراربگیرد و این نهادهاى تربیتى مستلزم استفاده مطلوب از برنامه هاى آموزشى باتوجه به محورهاى معارف دینى هستند.

مینایى رسا مى گوید: «باید توجه داشت هرگز نمى توان تنها با محدود کردن یا متوسل شدن به زور و اجبار جوانان را به انجام کارى واداریم.

اگر جوانان از روى ترس و یا به خاطر خوش آمدن بزرگ ترها یا مسئولان، کارى را در ظاهر انجام دهند، مطمئناً رفتارهاى ناهنجار آنان در باطن بسیار بدتر و مخرب تر خواهدبود.

منبع :روزنامه ایران - با تلخیص

تنظیم برای تبیان :داوودی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.