كتاب‌های flicker یك سری تصاویر هستند كه به صورت تدریجی و به آرامی تغییر می‌كنند و به این طریق چشم را گول می‌زنند و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انیمیشنflicker

كتاب‌های flicker یك سری تصاویر هستند كه به صورت تدریجی و به آرامی تغییر می‌كنند و به این طریق چشم را گول می‌زنند و تصور حركت را ایجاد می‌كنند.

 

وسایل مورد نیاز

١٢ عدد كارت مقوایی (٥×١٢ سانتی‌متر)، كاغذ كپی، یك عدد مداد، قلم‌هایی با نوكم نرم، نواركشی

 

1- كتاب‌های flicker از شكل‌های ساده استفاده می‌كنند كه بتوان آن‌ها را به راحتی با استفاده از روش گفته شده در صفحات قبل كپی نمود. تصاویر را در نیمه سمت راست كاغذ بكشید. در غیر اینصورت آن‌ها را به خوبی نخواهید دید.

انیمیشنflicker

 

2 - در كارت اول یك تكه پنیر روی یك میز بكشید.

 

انیمیشنflicker

 

3- اولین كارت را روی كارت دوم كپی كرده و همچنین موش را اضافه نمایید.

 

انیمیشنflicker

 

4- كارت دوم را كپی كرده و انگشتان موش را روی پنیر اضافه نمایید.

 

انیمیشنflicker

 

5- این تكنیك كپی‌برداری را تكرار كنید ولی پنیر را به دهان نزدیكتر نمایید.

 

انیمیشنflicker

 

6- پنیر را به دهان نزدیكتر نمایید.

 

انیمیشنflicker

 

7- دهان را باز كنید.

 

انیمیشنflicker

 

8- دهان را بازتر كنید و گوشه پنیر را در داخل دهان جای دهید.

 

انیمیشنflicker

 

9- دهان را بر روی پنیر ببندید.

انیمیشنflicker

 

10- پنیر را از دهان دور كنید تا نشان دهد كه یك گاز از پنیر گرفته شده‌است.

 

انیمیشنflicker

 

11- پنیر دوباره به روی میز برمی‌گردد.

 

انیمیشنflicker

 

12- پنیر را روی میز قرار دهید.

 

انیمیشنflicker

 

13- موش را در حال ترك كردن پنیر (به همراه یك گاز روی آن) بكشید.

 

انیمیشنflicker

 

14- كارت‌های كامل شده را به ترتیب روی هم بچینید و با یك نواركشی آن‌ها را روی هم محكم سازید. اكنون به سرعت صفحه بُربزنید.

انیمیشنflicker

انیمیشنflicker

بازگشت