برای رسم سر، بدن، دست‌ها و پاها، بازو، انگشتان و كف پای دلقك از ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاردستی های علمی

موقعیت دقیق در انیمیشنموقعیت دقیق در انیمیشن

برای ساخت بدن كاراكتر خود، از اشكال ساده استفاده نمایید.

بیش‌تر كاراكترها تنها با استفاده از اشكال ساده مانند بیضی، مستطیل و خطوط ساده قابل ترسیم هستند.برای رسم سر، بدن، دست‌ها و پاها، بازو، انگشتان و كف پای دلقك از بیضی استفاده كرده‌ایم. موقعیت دقیق در انیمیشن

وقتی اشكال را همان گونه كه می‌خواهید به دست آورید، سعی كنید جزییات بیش‌تری از قبیل لباس و حالت چهره به آن اضافه نمایید.

 

 

حركت

با اضافه كردن حركت، به كاراكترهای خود جان ببخشید و آن‌ها را وادار به راه رفتن یا دویدن نمایید.

 

راه رفتن

وقتی كاراكتر شما راه می‌رود، باید وقتی كه حداقل یك پای آن روی میز قرار دارد، به صورت قائم رسم شود.

 

دویدن

برای تغییر حالت از راه رفتن به دویدن، كاراكترها اندكی به جلو خم شده و قدم‌های خود را عریض‌تر می‌كنند.

 

سریع دویدن

وقتی كاراكتر سریع‌تر می‌دود، بدن بیش‌تر به جلو خم شده و پاها از هم باز می‌شوند.

 

موقعیت دقیق در انیمیشن

 

سكانس راه رفتن

 

سکانس راه رفتن

 

سكانس دویدن

تصاویر بالا مراحل كلیدی سكانس راه رفتن و دویدن را نشان می‌دهد. این تصاویر نمایانگر یك چرخه كامل هستند.
با تكرار نقاشی‌های این سكانس، می‌توانید سبب راه رفتن یا دویدن كاراكتر خود تا مسافت دلخواه شوید.

حركت بازوها برخلاف حركت پاها است. یعنی وقتی پای راست جلو است، بازوی راست عقب بوده و به طور مشابه پا و بازوی چپ نیز در وضعیت مخالف هم هستند. سر نیز ما بین قدم‌ها، كمی به سمت پایین متمایل می‌شود.

سکانس دویدن

 

بازگشت