در برخی از انیمیشن‌ها، نیاز خواهید داشت كه یك تصویر را بارها رسم نمایید. برای انجام درست این كار ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاردستی های علمی

كپی‌برداری از تصاویر

مرحله اول

در برخی از انیمیشن‌ها، نیاز خواهید داشت كه یك تصویر را بارها رسم نمایید. برای انجام درست این كار می‌توانید از روش رسم زیر استفاده كنید.

روش ترسیم تصاویر

در این روش به یك مداد، كاغذ و یك كاغذ كپی نیاز دارید.

كاغذ كپی را روی تصویری كه باید كپی شود گذاشته و تصویر را روی آن بكشید.

مرحله دوم

 

 

كاغذ كپی را بلند كرده و با مداد نرم تصویر را روی كاغذ كامل نمایید.

دوباره كاغذ كپی را روی كاغذ گذاشته و تصویر را به مكان دلخواه روی صفحه ببرید. دوباره روی تصویر قبلی بكشید. كاغذ كپی را بردارید. اكنون یك كپی از تصویر روی كاغذ خواهید داشت.

 

حالت‌ها

حالت‌های چهره، بخش بسیار مهمی از انیمیشن را تشكیل می‌دهند.

وقتی می‌خواهید نشان دهید كاراكتر مورد نظر شما چه احساسی دارد، مهمترین مشخصه‌های چهره، چشم‌ها، ابروها و دهان هستند. به روش كپی‌برداری و اضافه نمودن دهان و چشم‌های متفاوت در هر صورت، حالت‌های جدیدی را به وجود آورید.

 

حالت‌هاحالت‌ها

 

بازگشت