تبیان، دستیار زندگی
کوشا مامانش را خیلی دوست دارد و همه‏ی بچه‏های همسایه این را می‏دانند. بنابراین وقتی که کوشا به جان مامانش قسم خورد، بچه‏ها حرفش را باور کردند. او به دروغ گفته بود که از روی یک سنگ 18 متری توی آب پریده و بعد برای اینکه حرفش را باور کنند، به جان مامانش قسم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عاقبت قسم دروغ
کوشا

کوشا مامانش را خیلی دوست دارد و همه‏ی بچه‏های همسایه این را می‏دانند. بنابراین وقتی که کوشا به جان مامانش قسم خورد، بچه‏ها حرفش را باور کردند. او به دروغ گفته بود که از روی یک سنگ 18 متری توی آب پریده و بعد برای اینکه حرفش را باور کنند، به جان مامانش قسم خورده بود.

کوشا وقتی که به خانه رفت، دید که مامانش بیمار است. تب دارد و پهلویش هم تیر می‏کشد. کوشا او را در آغوش گرفت و گفت: «مامان. چی شده؟»

مامان گفت: «عزیزم به من نزدیک نشو. فکر کنم سرما خورده‏ام.» کوشا از اتاق بیرون آمد و به حیاط رفت. گریه‏اش گرفت. او گریه را دوست نداشت  ولی این بار نتوانست جلوی اشک‏هایش را بگیرد. او قسم دروغ خورده بود و فکر می‏کرد بیماری مامانش به همین دلیل است. زود به کوچه رفت و به دوستانش گفت: «بچه‏ها، یک  چیزی یادم آمد.» بچه‏ها گفتند: «چه چیزی؟» کوشا گفت: «آن سنگ 18 متر نبود. 12متر بود.» و بعد دوید و برگشت به خانه.

شب شد و همه خوابیدند. صبح وقتی همه بیدار شدند مامان کمی حالش بهتر بود، اما هنوز خوب خوب نبود. کوشا تصمیم گرفت دوباره پیش بچه‏ها برود.

کوشا: «سلام بچه‏ها. من یک چیزی می‏خواهم بگویم. آن سنگ 12 متر نبود. کمتر بود.» کمی فکر کرد و دوباره گفت: «راستش را بخواهید. اصلاً من از روی هیچ سنگی نپریده‏ام توی آب.» این را گفت و دوان دوان به خانه برگشت. به اتاق مامان رفت و کنارش خوابید. مامان دستی روی سرکوشا کشید و گفت: «نگران من نباش پسرم. حالم خیلی بهتر شده و تا فردا خوب خوب می‏شوم.» کوشا با خودش فکر کرد که اگر هیچ وقت دروغ نگوید دیگر لازم نیست که قسم هم بخورد. چون که حرف راست را بدون قسم خوردن، همه باور می‏کنند. مامان را بوسید و گفت: «خیلی دوستت دارم مامان.» قسم نخورد، چون راستش را گفت.

حرف راست را بدون قسم خوردن، همه باور می‏کنند.

بهاره زارع

شاهد کودک

تنظیم:بخش کودک و نوجوان

************************************

مطالب مرتبط

نباید باعث زحمت کسی شود

با بوسه مادر بخواب رفتم

هدیه خدا

آب پاک و خنک

فرشته ها اشتباه می کنند؟

شکر یعنی تشکر

شوخی‏ زیادی ممنوع

سفید مانند لباس فرشته ها

خوراکی شریکی

جرقه ی شیطانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.