تبیان، دستیار زندگی
معاون مدیریت مصرف شرکت توانیر با بیان اینکه مصرف برق ایران 3 برابر مصرف برق در دنیاست، گفت: با صرف اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال، افزون بر 2 هزار مگاوات در مصرف برق صرفه جویی خواهد شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چقدر اسراف می کنید
برق

مصرف برق ایران 3 برابر مصرف برق در دنیا

معاون مدیریت مصرف شرکت توانیر با بیان اینکه مصرف برق ایران 3 برابر مصرف برق در دنیاست، گفت: با صرف اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال، افزون بر 2 هزار مگاوات در مصرف برق صرفه جویی خواهد شد.

به گزارش مهر، علیرضا احمد یزدی، میزان سرانه مصرف برق در جهان را بین 1000 – 900 کیلو وات ساعت در سال و سرانه مصرف برق در ایران را 2900 کیلو وات ساعت در سال اعلام کرد و گفت: مصرف برق ایران 3 برابر مصرف برق در دنیاست.

معاون مدیریت مصرف شرکت توانیر افزود: ضمن انجام اقدامات بهینه سازی و تلاش در کاهش روند میزان مصرف در کشور هنوز با استاندارد جهانی فاصله زیادی داریم و بایستی با انجام اقدامات بهینه سازی بیش از پیش و حمایت مدیران ارشد صنعت برق از مدیریت مصرف بهینه سازی و اختصاص چارت مناسب برای پرسنل مدیریت مصرف در ستاد و شرکتهای توزیع و همچنین تامین اعتبارات کافی جهت اجرای پروژه های مدیریت بهینه مصرف فاصله خود را با جهان از نظر مصرف برق کم کنیم.

مصرف برق ایران 3 برابر مصرف برق در دنیاست

احمد یزدی ضمن ارزیابی مثبت اقدامات بهینه سازی در زمینه مدیریت مصرف برق در سال گذشته و سال جاری گفت: درصورتی که دراین زمینه 200 میلیارد تومان هزینه نماییم ، 2000 مگاوات درمصرف برق شبکه های سراسری صرفه جویی خواهد شد و ارزیابی به عمل آمده در این زمینه حاکی از آن است که اقدامات انجام شده تا 10 برابر احداث ظرفیت های جدید نیروگاهی از نظر اقتصادی برای کشور مقرون به صرفه خواهد بود.

وی اعلام کرد چنانچه دولت حمایت های خود را همچنان در عرصه مدیریت بهینه مصرف ادامه دهد، مطمئناً این اقدامات علاوه بر کاهش میزان مصرف ، از نظر اقتصادی نیز نسبت به احداث نیروگاه های جدید به منظور تامین برق شهروندان مقرون به صرفه خواهد بود.

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور