تبیان، دستیار زندگی
ایثار شیخ رجبعلی خیاط در شب عید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایثار

شیخ رجبعلی خیاط

مرحوم شیخ عبد الکریم حامد، نقل می کرد: من، شاگرد خیاطی جناب شیخ (رجبعلی خیاط) بودم و روزی یک تومان، دست مزدم بود. شب عید نوروز، جناب شیخ، پانزده تومان پول داشت. آن را به من داد تا مقداری برنج تهیه کنم و به چند نشانی ببرم. پنج تومان از آن مبلغ ماند. ایشان ، آن را هم به من دادند!

پیش خود گفتم: شب عید، خودش دست خالی به منزل می رود و سر زانوی شلوار بچه اش هم پاره است. لذا پول را در دخل مغازه گذاشتم و به سرعت، بیرون رفتم. هر چه جناب شیخ مرا صدا کرد، بر نگشتم. پس از این که به خانه رسیدم، شیخ آمد و مرا صدا زد و با اوقات تلخی گفت: چراپول را بر نداشتی؟ و با اصرار، آن پول را به من داد.

کیمیای محبت(یاد نامه شیخ رجبعلی خیاط)/ محمدی ری شهری

برای خرید کتاب کیمیای محبت کلیک کنید.

تنظیم:حاجی محمد علی


برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای بازدید و خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.