تبیان، دستیار زندگی
لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم …لماتوا من شوقی. اگر کسانی که به من پشت کرده اند می دانستند که چه شوقی به ایشان دارم٬ لاجرم از شوق می مردند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرشته‌ها حتماً‌ مي‌آيند
فرشته ها، حتما می آیند ،خدا ،انسان

فرشته‌ها آمده‌اند پايين. همه‌ جا پُر از فرشته‌ است.از كنارت‌ كه‌ رد مي‌شوند، مي‌فهمي؟ اسمت‌ را كه‌ صدا خدا آن‌ سوتر منتظر است. مبادا كه‌ فرشته‌هايت‌ دست‌ خالي‌ برگردندمي‌زنند، مي‌شنوي؟ دستشان‌ را كه‌ روي‌ شانه‌ات‌ مي‌گذارند، حس‌ می کنی؟

راستي، حياط‌ خلوت‌ دلت‌ را آب‌ و جارو كرده‌اي؟دعاهايت‌ را آماده‌ گذاشته‌اي؟ آرزوهايت‌ را مرور كرده‌اي؟مي‌داني‌ كه‌ امشب‌ به‌ تو هم‌ سر مي‌زنند؟مي‌آيند و برايت‌ سوغاتي‌ مي‌آورند، پيرهن‌ تازه‌ات‌ را.خدا كند يك‌ هوا بزرگ‌ شده‌ باشي. مي‌آيند و چهار گوشه‌ دلت‌ را نور و گلاب‌ مي‌پاشند.

مي‌آيند و توي‌ دستشان‌ دعاي‌ مستجاب‌ شده‌ و عشق‌ است.

مبادا بيايند و تو نباشي. مبادا درِ‌ دلت‌ را بسته‌ باشي.

مبادا در بزنند و تو نفهمي. مبادا...

كوچه‌ دلت‌ را چراغاني‌ كن. دمِ‌ در بنشين‌ و منتظر باش.

فرشته‌ها مي‌آيند. فرشته‌ها حتماً‌ مي‌آيند.

خدا آن‌ سوتر منتظر است. مبادا كه‌ فرشته‌هايت‌ دست‌ خالي‌ برگردند

لو علم المدبرون کيف اشتياقی بهم …لماتوا من شوقی. اگر کسانی که به من پشت کرده اند می دانستند که چه شوقی به ايشان دارم٬ لاجرم از شوق می مردند


فرآوری حسن رضایی گروه حوزه علمیه

منبع :سایت نور ونار