تبیان، دستیار زندگی
ن عوامل فیلم سینماهای نمایش دهنده یادداشت: « برای دیگری » پس از فیلم « پرواز در نهایت » (1370) دومین فیلم بلند عسگرپور است. عسگرپور پیش از این مدیریت بنیاد سینمایی فارابی را بر عهده داشت.  ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قدمگاه


خلاصه داستان

عوامل فیلم

سینماهای نمایش دهنده

یادداشت:

« برای دیگری » پس از فیلم « پرواز در نهایت » (1370) دومین فیلم بلند عسگرپور است. عسگرپور پیش از این مدیریت بنیاد سینمایی فارابی را بر عهده داشت.