تبیان، دستیار زندگی
پور بهترین بازی این فصل خود را انجام داد فوتبال زیرو بم زیاد دارد. هنگامی که خوب بازی می کنی نتیجه نمی گیری و در زمانی که شایسته پیروزی نیستی به آن دست پیدا می کنی. جوادکاظمیان هافبک تیم فوتبال پرسپولیس تهران ضمن بیان مطلب ف...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس:

میرزاپور بهترین بازی این فصل خود را انجام داد


فوتبال زیرو بم زیاد دارد. هنگامی که خوب بازی می کنی نتیجه نمی گیری و در زمانی که شایسته پیروزی نیستی به آن دست پیدا می کنی.

جوادکاظمیان هافبک تیم فوتبال پرسپولیس تهران ضمن بیان مطلب فوق افزود: همانطورکه دراین دیدار مشاهده کردید، بازیکنان فولاد درنیمه نخست به جز یکمورد هیچگاه نتوانست به محوطه جریمه ما نفوذ کنند وتیم ما درطول این نیمه بارها تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما بدشانسی مانع از موفقیت ما شد.

وی ادامه داد: گل دقایق پایانی فولاد درنیمه نخست نیزتمام برنامه های ما را برهم زد، ضمن اینکه درابتدای نیمه دوم نیزگل ناگهانی حریف باعث شد نتوانیم همانند همیشه عمل کنیم ودرنهایت بازی را واگذارکنیم.

کاظمیان با اشاره به عملکرد بسیارخوب میرزاپوردراین بازی گفت: به عقیده من میرزاپوردراین مسابقه بهترین نمایش نیم فصل خود را ارایه کرد تا مانع از گلزنی های ما شود. اوحداقل بیش ازده موقعیت ما را مهارکرد تا نتوانیم گلهای خورده را جبران نماییم.

وی درمورد نحوه قضاوت مسعود مرادی نیزاظهارداشت: داوری بدی نبود، اما فکرمی کنم دریکی دوصحنه می توانست برای تیم ما پنالتی بگیرد، اما درمجموع قضاوت بدی نبود.

کاظمیان درخصوص احتمال حضورش درتیم ملی نیزاظهارداشت: من چندسالی است که عضوتیم ملی هستم وفکرمی کنم اینبار نیزبا توجه به حسن نظرمربیان تیم ملی درلیست ارایه شده توسط برانکوحضورداشته باشم.