تبیان، دستیار زندگی
پسر شیرشاه بیمار بود. پزشک جنگل گفته بود او باید از آب چشمه ی شیرین بخورد ؛ اما از جنگل تا چشمه راه زیادی بود. باید از بیابان هم می گذشتند. شیرشاه گفت : چه کسی می تواند از چشمه ی شیرین آب بیاورد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.