تبیان، دستیار زندگی
خبرنگار سوئدی افشاكننده جنایت رژیم صهیونیستی تهدید به مرگ شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تهیدید به مرگ یک خبرنگار

خبرنگار سوئدی افشاكننده جنایت رژیم صهیونیستی تهدید به مرگ شد.

سوئد

به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه «افتون بلادت» سوئد خبر داد كه «دونالد بوستروم» خبرنگار این روزنامه كه سه شنبه گذشته طی گزارشی پرده از جنایت ارتش اسرائیل در قاچاق اعضای بدن فلسطینیان نظیر كلیه ها و قلب برداشته بود، چندین نامه تهدید به مرگ دریافت كرده است.

محتوای یكی از این نامه های تهدیدآمیز خطاب به بوستروم این چنین است: «نازی ها باید بمیرند، تو قربانی بعدی هستی، تو تیتر بعدی رسانه ها خواهی بود و خیلی زود كشته خواهی شد، ما بیرون منتظر تو هستیم.»

این خبرنگار سوئدی با ارائه مستندات و مدارك حقیقی از جنایت رژیم صهیونیستی در ربودن جوانان فلسطینی در غزه و قاچاق اعضای بدن آنان پرده برداشته بود.

این خبرنگار سوئدی در روزنامه افتون بلادت گزارشی تهیه كرده بود كه در آن با ارائه مستندات و دلایل و مدارك حقیقی از جنایت رژیم صهیونیستی در ربودن جوانان فلسطینی در غزه و قاچاق اعضای بدن آنان پرده برداشته بود.

بوستروم در این گزارش با چندین خانواده فلسطینی مصاحبه كرده بود و آنها گفته بودند كه صهیونیست ها فرزندانشان را می ربودند و جسد آنها را در حالی تحویل می گرفتند كه اعضای بدن آنها ربوده شده بود.

افشاگری این جنایت باعث واكنش شدیدی در مقامات رژیم صهیونیستی شد به نحوی كه خواستار عذرخواهی دولت سوئد شدند كه مقامات استكهلم هم اعلام كردند كه به هیچ وجه عذرخواهی نخواهند كرد و آزادی سخن در سوئد كاملا رعایت می شود.

منبع: کیهان

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور