تبیان، دستیار زندگی
سازمان حمل و نقل و كنترل ترافیك تهران، برترین های خود را از میان فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران در بیست وسومین جشنواره فیلم فجر انتخاب و معرفی می كند. به گفته محمود برآبادی مدیر واحد آموزش سازمان حمل و نقل و كنترل ترافیك ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهترین جشنواره فیلم از دید سازمان ترافیك تهران


سازمان حمل و نقل و كنترل ترافیك تهران، برترین های خود را از میان فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران در بیست وسومین جشنواره فیلم فجر انتخاب و معرفی می كند.

به گفته محمود برآبادی مدیر واحد آموزش سازمان حمل و نقل و كنترل ترافیك تهران، این سازمان فیلم های بخش مسابقه جشنواره را كه در آن به مقوله حمل و نقل و ترافیك اشاره شد و جنبه بدآموزی در این زمینه نداشته باشد، انتخاب كرده و مورد تشویق قرار می دهد.

وی افزود: هیات داوران معیارهایی نظیر توجه به مقررات عبور و مرور و نداشتن بدآموزی در جنبه های ترافیكی و ساختار و ارزش های زیباشناسی سینمایی را در داوری ها مد نظر خواهد داشت.