تبیان، دستیار زندگی
تعریف کار آفرینی و کارآفرین
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی فرآیند خلق ابتکارها و نوآوریها و ایجاد کسب و کارهای جدید در شرایط خطرخیز از طریق کشف فرصتها و بهره گیری از منابع می باشد.کارآفرین کسی است که با کشف و شناخت فرصتهای محیطی و بهره گیری مناسب از منابع بتواند در شرایط پر ابهام و ریسک آمیز به ابتکارات و نوآوریها و ایجاد کسب و کار جدید دست یازد. به عنوان مثال کسی که در شرایط پر ابهام اقتصادی توانسته است یک شرکت بازرگانی و یا یک شرکت تولیدی صنعتی راه اندازی کندو یا کسی که علیرغم موانع اجتماعیو حدودیت خانوادگی کارگاه تولید پوشاک و یا تولید فرش دستی ایجاد نماید و بالاخره کسی که توانسته باشد در محیط روستا یک شرکت تعاونی تولید تاسیس نماید جملگی کار آفرین محسوب می شوند.

از کتاب: راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران/فیروزه صابر

برای خرید کتاب کار آفرینی زنان در ایران کلیک کنید.

تنظیم: حاجی محمد علی


برای خرید کتب کارآفرینی کلیک کنید.

برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای بازدید و خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.