تبیان، دستیار زندگی
اغلب هواپیماهایی كه در آسمان پرواز می كنند بال هایی دارند كه آنها را در هوا نگاه می دارد. هنگامی كه بال ها هوا را به سرعت می شكافند، یك نیروی رو به بالای قوی ایجاد می گردد كه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاردستی های علمی

هوا و فضا

چرخ بال 1
بازی با پروانه
چرخ بال 2
خلبان خودکار