تبیان، دستیار زندگی
زلزله تسونامی 28k 56k 128k  واحد مركزی خبر لازم به توضیح است، عزیزانی كه مایلند فیلم را در كیفیت مطلوب مشاهده كنند،از سرعت128k و عزیزانی كه مایلند فیلم را در مدت زمان كوتاه تریload نمایند از سرعت 28kاستفاده نمایند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سالم ماندن مسجدی در شهر تاگور بعد از زلزله تسونامی


 28k  56k  128k 

واحد مركزی خبر


لازم به توضیح است، عزیزانی كه مایلند فیلم را در كیفیت مطلوب مشاهده كنند،از سرعت128k و عزیزانی كه مایلند فیلم را در مدت زمان كوتاه تریload نمایند از سرعت 28kاستفاده نمایند.

آخرین اخبار از زلزله جنوب شرق آسیا  تصاویری از تسونامی