تبیان، دستیار زندگی
پنجمین نمایشگاه جهانی حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی شنبه شب با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی

پنجمین نمایشگاه جهانی حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی شنبه شب با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد.

 • نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
  نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
 • نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
  نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
 • نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
  نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
 • نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
  نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
 • نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
  نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
 • نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
  نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
 • نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
  نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
 • نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی
  نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء الحسنی

تنظیم برای تبیان : مسعود عجمی