تبیان، دستیار زندگی
یک آزمایش جالب با تخم مرغ و بطری‏ها انجام دهید و لذت ببرید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بطری های حاوی تخم مرغ در حالت تعادل

***یك آزمایش جالب انجام بدهید و علت این اتفاق را یاد بگیرید.***

پیش از هر چیز برای استفاده از وسایل آشپزخانه و تخم مرغ ها اجازه بگیرید.

مواد مورد نیاز

• یک تخم مرغ سفت آب پز که پوست آن کنده شده باشد

• بطری پلاستیکی یا شیشه ای که دهانه اش اندکی کوچک‏تر از ابعاد تخم مرغ باشد

• کاسه بزرگ آب داغ

• کاسه بزرگ آب یخ

شرح آزمایش

1. بطری را حدود پنج دقیقه در کاسه آب داغ قرار دهید.

بطری‏های حاوی تخم مرغ در حالت تعادل

2. بطری را به کاسه آب یخ منتقل کنید. تخم مرغ را مرطوب کرده و آن را از قسمت انتهایی روی دهانه بطری قرار دهید. وقتی هوای داخل بطری خنک شود، تخم مرغ به آرامی به داخل بطری حرکت خواهد کرد.

بطری‏های حاوی تخم مرغ در حالت تعادل

3. برای خارج کردن تخم مرغ، بطری را برعکس نگه دارید به شکلی که تخم مرغ نزدیک به دهانه باشد. دهان خود را درست در مقابل دهانه بطری قرار داده و به شدت به داخل آن بدمید. بطری را با فاصله از خود به طرف پایین تکان دهید، تخم مرغ خارج می شود.

بطری‏های حاوی تخم مرغ در حالت تعادل

چرا؟

هوای گرم منبسط می شود. هوای سرد منقبض می شود. هنگامی که هوای داخل بطری گرم می شود، مولکول ها یا ذرات ریز هوا، داخل بطری پراکنده شده و فشار هوا را افزایش می دهند. هنگامی که هوای داخل بطری سرد می شود، فشار هوا کاهش می یابد. فشار بیشتر هوای خارج، تخم مرغ را به داخل بطری می راند. دمیدن به داخل بطری، بار دیگر فشار هوا را افزایش می دهد. هوا و تخم مرغ از داخل بطری با فشار خارج می شوند.