تبیان، دستیار زندگی
وقتی عقرب های صحرا آهسته آهسته در این شب تابستانی سحارا از سوراخ های خود بیرون می آیند، عقرب آسمانی (صورت فلکی عقرب) هم در آسمان بر فراز بلندی های زیبا و دیدنی پارک ملی تاسیلی در جنوب الجزایر نمایان می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حاکمیت عقرب در آسمان و زمین

وقتی عقرب های صحرا آهسته آهسته در این شب تابستانی سحارا از سوراخ های خود بیرون می آیند، عقرب آسمانی (صورت فلکی عقرب) هم در آسمان بر فراز بلندی های زیبا و دیدنی پارک ملی تاسیلی در جنوب الجزایر نمایان می شود.

حاکمیت عقرب در آسمان و زمین

ستاره درخشان و قابل مشاهد در سمت راست، ستاره درخشان انتاریس (قلب العقرب یا ستاره الفای صورت فکلی عقرب) یک ستاره غول سرخ در کهکشان راه شیری است. قطر این ستاره 800 برابر خورشید است و اگر بجای خورشید در مرکز منظومه شمسی ما قرار میداشت لایه های بیرونی آن به مدار مریخ و مشتری می رسید. نام انتاریس به علت شباهت و سرخی ظاهری آن به سیاره مریخ از کلمه کهن یونانی  آریس (مارس) گرفته شده. با اینکه انتاریس در فاصله 600 سال نوری از ما فاصله دارد "ستاره" کوچک و کم فروغ در بالای آن، خوشه کروی M4 است که بیش از 100 هزار ستاره در آن وجود دارد و فاصله آن از ما 7200 سال نوری می باشد.

پارک ملی تاسیلی یکی از میراث های فرهنگی جهانی است که در قلب صحرای سحارا قرار گرفته. علاوه بر کوه های ساخته شده از ریگ (شن) منطقه تاسیلی محل مناسبی برای نقاشی سنگ ها و باستانشانسی است که قدمت آن به عصر سنگ یا حجر بر می گردد.

عکس از:

بابک امین تفرشی

منبع:

www.twanight.org

به تقل از:

kabulsky.com

تنظیم برای تبیان:

ا.م.گمینی