تبیان، دستیار زندگی
صه داستان عوامل فیلم سینماهای نمایش دهنده یادداشت: « رسم عاشقی » كه پیش از این « عاشق كشون » نام داشت، جدیدترین فیلم خسرو  معصومی پس از پر پرواز (1379) است كه فیلمبرداری آن در شمال كشور انجام شده است.  ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رسم عاشق كشی


خلاصه داستان

عوامل فیلم

سینماهای نمایش دهنده

یادداشت:

« رسم عاشقی » كه پیش از این « عاشق كشون » نام داشت، جدیدترین فیلم خسرو  معصومی پس ازپر پرواز (1379) است كه فیلمبرداری آن در شمال كشور انجام شده است.