تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت می توانید در یک محیط پویا، تفاضل دو بردار را به دو روش مختلف بررسی کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تفاضل بردارها

تفاضل بردارها

توضیح:

در شکل زیر، دو بردار u و v را می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی در نوک ﭘیکانشان، بردارها را تغییر داد.

فعالیت:

با حرکت دادن نقاط سبز رنگ، چه اتفاقی می افتد؟ ببینید.

شکل را به حالت اولیه برگردانید. نقاط آبی رنگ را جا به جا کنید و بردارهای v , u را با مختصات (1و3-) و (5,0) نمایش دهید.

نقطه های سبز رنگ را حرکت دهید.

1. چگونه تفاضل دو بردار را به دست می آورید؟

2. آیا بردارهای u-v و v-u با یکدیگر برابر هستند.

برای دیدن مختصات، می توانید از نقطه ی متحرک قرمز استفاده کنید.

3. چه رابطه ای میان مختصات بردارهای v،u و u-v و v-u وجود دارد.

برای پاسخ به سؤال دو بردار(5و6-) و (3- و 2-) را در نظر بگیرید.

دریافت پاسخ