تبیان، دستیار زندگی
در میان رشته‌های دانشگاهی، چندین رشته نامزد متصدی‌گری مدیریت اطلاعات تلقی می‌شوند كه رشته كتابداری و اطلاع‌رسانی در راس آن‌ها قرار دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عضو گروه علم‌سنجي مركز تحقيقات سياست علمي:

مديريت اطلاعات را به كتابداران بسپاريم
مدیریت اطلاعات را به كتابداران بسپاریم

در ميان رشته‌هاي دانشگاهي، چندين رشته نامزد متصدي‌گري مديريت اطلاعات تلقي مي‌شوند كه رشته كتابداري و اطلاع‌رساني در راس آن‌ها قرار دارد.

دکتر محمد حسن‌زاده، استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: مديريت اطلاعات به معناي به كارگيري مهارت‌هاي مديريتي مناسب و استفاده از ابزار كارآمد در توليد، ‌فراهم‌آوري، سازمان‌دهي، پردازش، اشاعه و استفاده از اطلاعات درون‌سازماني و برون سازماني است.

با وجود بحث‌هاي مطرح شده درباره تاريخ پيدايش مديريت اطلاعات، آنچه اهميت دارد، اين است كه با گسترش توليد اطلاعات و ضرورت يافتن آن براي گذران زندگي شغلي و اجتماعي، مديريت اطلاعات به عنوان يك ضرورت مطرح شد.

وي با بيان اين مطلب كه امروزه با گسترش توليد و مصرف اطلاعات، توجه به مديريت اطلاعات يك اصل عقلاني و منطقي است،‌ افزود: درباره اين‌كه چه كساني به مديريت اطلاعات مي‌پردازند بايد دو مفهوم مديريت رسمي و غيررسمي اطلاعات را تفكيك كنيم. مديريت اطلاعات غيررسمي، ‌شخصي و به معناي تنظيم اطلاعات براي دسترسي در كمترين زمان ممكن است.

در سطح رسمي، ساز و كاري نياز داريم كه فرايند اطلاع را از توليد تا مصرف مديريت كند.

دكتر حسن‌زاده يادآور شد: كساني محق و شايسته اين مديريتند كه از آموزش‌هاي آكادميك در حوزه ماهيت اطلاعات، فرايندهاي توليد،‌ توزيع، مصرف و بهره‌وري از اطلاعات برخوردار و از كاركردهاي اجتماعي،‌ اقتصادي و سياسي اطلاعات در سطح ملي و بين‌المللي برداشت مناسب داشته باشند.

با توجه به اين‌كه درونمايه رشته كتابداري و اطلاع‌رساني، اطلاعات و فرايندهاي اشاعه آن است و اين حقيقت كه نام فعلي رشته ترجمه نادرستي از «علوم كتابخانه و اطلاعات» محسوب مي‌شود، دانش‌آموختگان اين رشته مي‌توانند هسته اصلي تيم مديريت اطلاعات سازمان‌ها باشند.

مدير گروه پژوهشي ترويج علم در مركز تحقيقات سياست علمي كشور افزود: هر چند براي مديريت اطلاعات نياز به تخصص‌هاي ديگر مديريتي،‌ رايانه‌اي و روابط عمومي احساس مي‌شود؛ ولي تنها اين رشته مي‌تواند بسان يك خميرمايه انسجام بخش و هدايتگر سكان راهبري مديريت اطلاعات را بر عهده بگيرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا زمينه راه‌اندازي گرايش تخصصي مديريت اطلاعات در رشته كتابداري و اطلاع‌رساني فراهم است؟ گفت: كميته برنامه‌ريزي كتابداري و اطلاع‌رساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دنبال طراحي و تصويب راه‌اندازي گرايش‌هاي جديد در اين رشته است.

مديريت اطلاعات و دانش مي‌تواند به عنوان گرايش در سطح كارشناسي ارشد مورد توجه قرار گيرد.