تبیان، دستیار زندگی
در این درس، دانش آموزان طی بحث و جستجو و تماشای فیلم ویدئویی با جبر مقدماتی آشنا می شوند. مفهوم ضرب اعداد صحیح در این درس به گونه ای ارائه شده که دانش آموزان به یادگیری عمیق مفهوم ضرب به جای روش سنتی به خاطر سپاردن حاصلضرب ها تشویق می شوند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ضرب اعداد صحیح با استفاده از نوار ویدئویی

ضرب اعداد صحیح با استفاده از نوار ویدئویی

اهداف

دانش آموزان باید بتوانند:

- یک مدل علمی برای ضرب اعداد حسابی بسازند.

- حاصلضرب ها را پیش بینی کنند، آزمایش ها را انجام دهند و نتایج را اعلام کنند.

وسایل لازم

- دوربین فیلمبرداری

- برگه های مخصوص فعالیت ویدئویی

طرح درس

بحث کلاس را این چنین شروع کنید: " امروز می خواهیم درباره ی سرعت های مثبت و منفی صحبت کنیم. وقتی شخصی در امتداد محور اعداد از چپ به راست حرکت می کند سرعتش را (+) و وقتی از راست به چپ حرکت می کند سرعت وی را منفی در نظر می گیریم. "

به دانش آموزان فرصتی بدهید تا نظر خود را بیان کنند. به این ترتیب متوجه می شوید فرض مسئله تا چه حد در ذهن آن ها تثبیت شده است. این چنین ادامه دهید: " شخصی با همین سرعت برای مدت یک دقیقه و دو دقیقه و... حرکت خود را ادامه می دهد. "

روی تخته سیاه چند مثال بنویسید:

1 (دقیقه) ×  (متر/دقیقه) 10+

2 (دقیقه) ×  (متر/دقیقه) 10+

3 (دقیقه) ×  (متر/دقیقه) 10+

مثال های مشابه را تکرار کنید:

دقیقه 1 × 10- متر در دقیقه

دقیقه 2 × 10- متر در دقیقه

دقیقه 3 × 10- متر در دقیقه

حرکت های از چپ به راست در امتداد محور اعداد، نشان دهنده ی سرعت مثبت و حرکت های از راست به چپ گویای سرعت منفی است.

در آغاز وضعیت های ذیل نمایش داده شده اند:

مسافت مثبت = سرعت مثبت × زمان مثبت

مسافت منفی = سرعت منفی × زمان مثبت

دو وضعیت دیگرا را در مقابل دو وضعیت قبلی مطرح کنید:

مسافت مثبت = سرعت منفی × زمان منفی

مسافت منفی = سرعت مثبت × زمان منفی

در اینجا امکان دارد دانش آموزان این سوال را مطرح کنند که " چگونه "زمان" می تواند منفی باشد؟ زمان همواره پیش می رود. مشخص است که عده ای از دانش آموزان در دو حالت قبلی دچار مشکل می شوند. آن ها را به گروه های کوچک تقسیم کنید تا در این مورد به بحث بپردازند. ممکن است بگویند این شبیه فیلمی است که به عقب برمی گردد. (اگر این پیشنهاد را ندارند شما آن ها را راهنمایی کنید)

سپس دو دانش آموز داوطلب را انتخاب کنید. یکی از دانش آموزان وظیفه راه اندازی دوربین فیلمبرداری را دارد و دیگری 15 متر، با در دست داشتن تابلوی " من در حال حرکت به سمت جلو هستم " پیش می رود و سپس همین راه را با در دست داشتن تابلوی " من در حال عقب هستم " باز می گردد.

پیش از تماشای فیلم های ویدئویی، پیش بینی دانش آموزان درباره ی حرکت هایی که در فیلم مشاهده خواهند کرد به بحث گذاشته شود. برگه های فعالیت دانش آموزی را در اختیار ایشان قرار دهید تا پیش بینی های خود درباره ی حرکت را در برگه ها یادداشت کنند.

دانش آموزان به راحتی پیش بینی درستی از نتیجه آزمایش خواهند نوشت. زمانی که نوار پیش روی دانش آموز به عقب باز گردانده می شود به نظر می رسد که او در حال حرکت به عقب است. درست مانند این است که حرکت دانش آموز به سمت عقب در حال پخش است. با وجود تقارن منطقی، دانش آموزان کلاس ممکن است قضاوت درستی درباره ی نتیجه ی عقب بازگرداندن فیلم حرکت به سمت عقب نداشته باشند. برای قبول واقعیت حتماً باید عملاً فیلم " حرکت به سمت عقب دانش آموز " را به عقب بازگردانید. ممکن است مجبور شوید چندین بار فیلم را پخش کنید و با نشان دادن تابلوی صورتی رنگ در دست دانش آموز در فیلم، کلاس را متوجه واقعیت کنید.

مترجم: مینا نقش نژاد

تنظیم: نسرین صادقی