تبیان، دستیار زندگی
وقتی شما به یك سری عكس های مربوط به فعالیتی (كه به سرعت از مقابل چشمهایتان عبور می كند) نگاه می كنید، به ذهن خطور می كند كه تصاویر حركت می كنند، شبیه آنچه كه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاردستی های علمی

فیلم و سینما

دوربین عکاسی
فیلم بسازید
سینما 1
سینما 2
دوربین سوراخ سوزنی

دوربین سوراخ سوزنی

 بازگشت