تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا، دو بردار را به روش متوازی الاضلاع و مثلثی جمع کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جمع بردارها

جمع بردارها

توضیح:

در شکل زیر دو بردار u و v را می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی موجود  در نوک ﭘیکان آن ها،در اندازه و جهت آن ها تغییر ایجاد کرد.

فعالیت:

نقطه ی سبز رنگ را حرکت دهید و ببینید.

نقاط آبی رنگ را جا به جا کرده، تا بردارهای u و v با مختصات (2و5-) و (7,0) تشکیل شود.

1. با حرکت دادن نقطه ی "روش اول" چگونگی جمع دو بردار را با این روش، توضیح دهید.

2. بار دیگر، با حرکت دادن نقطه ی "روش دوم" چگونگی جمع دو بردار را با این روش، توضیح دهید.

با جا به جایی نقطه ی قرمز رنگ، مختصات بردارها را ببینید.

3. چه رابطه ای، میان مختصات بردارهای v ، u و v +u پیدا می کنید.

برای پاسخ به سؤال موجود، بردارهای (2- و 3-) و (6-و 1) را در نظر بگیرید.

دریافت پاسخ