تبیان، دستیار زندگی
می روم قوی ترین مرد جهان از حضورش در ترکیب تیم ملى وزنه بردارى ایران دراردوى بلغارستان خبر داد. نخستین اردوى آمادگى تیم ملى وزنه بردارى ایران براى شرکت در بازی هاىورزشى کشورهاى اسلامى که فروردین ماه سال آینده در عربستان برگ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

" حسین رضازاده " : به بلغارستان می روم


قوی ترین مرد جهان از حضورش در ترکیب تیم ملى وزنه بردارى ایران دراردوى بلغارستان خبر داد.

نخستین اردوى آمادگى تیم ملى وزنه بردارى ایران براى شرکت در بازی هاىورزشى کشورهاى اسلامى که فروردین ماه سال آینده در عربستان برگزار می شود،از روز?? دى ماه جارى در صوفیه - بلغارستان تشکیل می شود .

" حسین رضازاده " روز یکشنبه با بیاناین مطلب گفت براى آنکه بتوانم در پیکارهاى برون مرزى سال آینده به ویژهپیکارهاى کشورهاى اسلامى و قهرمانى جهان حضورى موفق داشته باشم ، در ایناردو شرکت خواهم کرد.

وى که قرار است در این اردو زیر نظر " یوردان گئورگى ایوانف " سرمربىاسبق تیم ملى وزنه بردارى ایران به تمرین بپردازد ، گفت ایوانف از جملهبهترین مربیان جهان به شمار می رود و من از اینکه وى بار دیگر رهبرى تیمایران را برعهده بگیرد ، خرسندم .

رضازاده در ادامه اظهارداشت زمانى که ایوانف به تهران سفر کرده بود ،درباره شرایطم با او صحبت کردم و یک بار نیز زیر نظر او به تمرینپرداختم .

رضازاده درباره میزان آمادگى خود گفت از آمادگى نسبىبرخوردارم ولى براى آنکه به آمادگى صددرصد برسم ، به زمان بیشترى نیازدارم .

وى با اشاره به حضورش در تیم سایپا تهران گفت با آنکه اکنون زماناستراحت وزنه برداران جهان پس از بازگشت از بازی هاى المپییک است ،ولى من

به علت تعهدى که به تیم سایپا دارم ، به همراه این تیم در پیکارهاىوزنه بردارى باشگاه هاى آسیا و ایران شرکت کرده ام .

قوی ترین مرد جهان درادامه اظهارداشت من با باشگاه سایپا قرارداد دارمو براى این تیم وزنه خواهم داد.

دارنده دو مدال طلاى بازىهاى المپیک ???? و???? سیدنى و آتن باابراز تشکر از مردم ایران اظهارداشت من خود رامدیون مردم ایران می دانم واز اینکه آنان در انتخاب بهترین وزنه بردار قرن مرا یارى کردند ، از تمامىآنان تشکر می کنم .